Blok: ‘Er kan weer gebouwd worden.’

Blok: ‘Er kan weer gebouwd worden.’

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met de vereniging van woningcorporaties Aedes. Dat schrijft minister Stef Blok van Wonen aan de Tweede Kamer.

Afspraken met Aedes

De corporaties accepteren de verhuurdersheffing die in het Woonakkoord was afgesproken, mits zij in staat worden gesteld om voldoende te verdienen om de heffing te betalen. De corporaties ontvangen de vierhonderd miljoen euro voor energiebesparende investeringen uit het Energieakkoord. Met deze afspraak wordt de vierhonderd miljoen euro definitief bestemd voor verhuurders in de sociale huursector. Verder vervalt de zogeheten integratieheffing BTW. Voor de corporaties levert dit een voordeel op van zestig miljoen euro per jaar.

Randvoorwaarden

Belangrijk onderdeel van de afspraak is het scheiden van de sociale activiteiten van de corporaties van hun commerciële activiteiten. Aedes en het kabinet onderkennen het belang van het beperken van de financiële risico’s en het voorkomen van verstoringen op de vrije markt. Corporaties gaan daarom hun sociale activiteiten splitsen van andere commerciële activiteiten of activiteiten die niet gelden als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Ook zijn het kabinet en Aedes het eens geworden over een grotere rol van het Waarborgfonds Sociale Woningpouw bij saneringen. De risico’s voor de staat als achtervanger van dit fonds mogen daarbij echter niet toenemen.

Keuze in splitsing

Corporaties kunnen bij de splitsing kiezen tussen een juridische of slechts administratieve splitsing. In het eerste geval worden de niet-DAEB activiteiten in een aparte rechtspersoon ondergebracht zodat eventuele risico’s niet op de corporatie drukken. Bij een administratieve scheiding hoeft dat niet. De corporatie krijgt dan wel te maken met strenger toezicht. Zowel bij een juridische als administratieve scheiding geldt dat op termijn de nieuwe niet-DAEB activiteiten tegen marktvoorwaarden gefinancierd moeten worden zodat er een gelijk speelveld ontstaat.

Kritiek

Al met al toonde Blok zich blij met de overeenkomst: ‘Er kan weer gebouwd worden.’ Tot dusver hadden de corporaties zich fel verzet tegen de verhuurdersheffing die het kabinet hen wil opleggen. Ook van de oppositiefracties in het parlement was er kritiek. De vereninging Nederlandse Woonbond zet ook bij deze afspraak een boel vraagtekens. ‘Aedes heeft de institutionele belangen van corporaties duidelijk laten prevaleren boven de betaalbaarheid van woningen voor huurders’, concludeert Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Bron: Volkskrant/Rijksoverheid
Bron foto: Refdag