Houtpelletketel duurzaam alternatief voor CV-ketel

Houtpelletketel duurzaam alternatief voor CV-ketel

Houtpelletketels helpen de bestaande bouw te verduurzamen. In het project Bonfix in Zwolle leverde zo’n ketel zelfs een negatieve epc-waarde op.

Houtpelletketels

In houtpelletketels worden speciale houtpellets verbrand. Het is een gemakkelijk verwerkbare brandstof van min of meer constante kwaliteit die voldoet aan de strenge DIN-norm 51731 en Ö-norm 7135 op het gebied van verbrandingswaarde, vochtgehalte, asgehalte, verontreinigingen, stofuitstoot en dergelijke. De energie-inhoud van houtpellets bedraagt ongeveer vijf kilowattuur per kilo, ofwel achttien gigajoule per ton. Houtpellets zijn afkomstig van schoon resthout en vallen daarom onder de definitie van schone biomassa.

Duurzaam

Geavanceerde houtpelletketels worden steeds meer ingezet als duurzaam en economisch rendabel alternatief voor de cv-ketel, constateren Sander Peeters en Peter Goudswaard van energie-adviesbureau Energy Matters. ‘Om gestapelde bouw te verduurzamen wordt al snel gekeken naar warmtekoudeopslag in combinatie met een warmtepomp. Voor een gelijkwaardige energiebesparing of zelfs een CO2-neutrale warmtevoorziening kan een pelletketel economisch rendabel zijn.’

Toepassingen

Een houtpelletketel levert warmte met een hoge temperatuur zodat het bestaande distributie- en afgiftesysteem kan worden gebruikt. Een pelletinstallatie vergt wel investeringen in onder meer een voorraadbunker voor de houtpellets en voor het rookgaskanaal. Houtpelletketels worden bij voorkeur ingezet op plaatsen waar het gehele jaar door behoefte is aan warmte, zoals zwembaden, sauna’s, hotels en wasserijen en in de agrarische sector. Ze zijn ook geschikt voor de verwarming van woonblokken en de levering van warm tapwater.

CO2-neutraal

Energy Matters hielp zo’n installatie te realiseren voor het complex Easy Street aan de Bredase Tuinzigtlaan. Twee ketels van elk vijfhonderdvijftig kilowatt bedienen tweehonderdzesenveertig koopappartementen en honderdtwintig studenteneenheden. Het gebruik van duurzame warmte en elektriciteit maakt het project CO2-neutraal. Het kantoor en distributiecentrum Bonfix in Zwolle kreeg door een combinatie van een pelletketel, adsorptiewarmtepomp en WKO een epc-waarde van min 0,17. Het project ontving het label BREEAM Very Good.

Meer informatie

In Nederland zijn er verschillende leveranciers van houtpelletketels, waaronder Viessmann in Capelle a/d IJssel en Degin in Achlum. De meeste houtpelletketels die in Nederland worden verkocht, zijn geproduceerd in Duitsland en Oostenrijk. Zie voor meer informatie over de werking, toepassing en regelgeving het rapport Statusoverzicht Houtkachels in Nederland.

Bron: AgentschapNL/Cobouw
Bron foto: Dutry