Platform Duurzame Huisvesting zoekt projecten met goed renderende WKO’s

Platform Duurzame Huisvesting zoekt projecten met goed renderende WKO’s

Het Platform Duurzame Huisvesting wil graag het knelpunt rondom het slechte imago en het inregelen van warmte – en koude-systemen (WKO’s) oplossen. Daarvoor is de klankbordgroep op zoek naar projecten waar een goed verhaal achter zit. Zowel de eigenaar of exploitant als de gebruiker is tevreden en kan daar ook goed over vertellen.

Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame techniek, die al sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw steeds meer wordt toegepast. Naast de hoge energieprijs wordt de groei mede versterkt, omdat de overheid steeds strengere eisen stelt aan de energiehuishouding van gebouwen. Er zijn nu ongeveer 2.000 open bronnen in Nederland. Naar verwachting zijn dit er in 2020 zo’n 20.000. De gemiddelde terugverdientijd voor kantoren is nu tussen de 3 en 7 jaar. Per 1 juli 2013 is certificering van bodemenergiesystemen verplicht.

Onderzoek Unica Ecopower (+video)

Veel systemen hebben 1 tot 2 jaar nodig om optimaal ingeregeld te zijn. Uit onderzoek van Unica Ecopower blijkt dat de binneninstallatie bij meer dan 70 procent van de oorzaken terugkomt, enerzijds als enige oorzaak, anderzijds in combinatie met de bron of opweksysteem. De meeste slecht draaiende WKO’s eenvoudig te herstellen zijn. Bekijk hier een video voor een snelle toelichting en download een gratis whitepaper.

Over het Platform Duurzame Huisvesting

Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities.

Invulformulier

Het onderstaande formulier helpt de klankbordgroep in de selectie naar projecten. Hoe meer informatie van tevoren beschikbaar, hoe beter is het is.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting