Energie besparen met whitepaper ‘Heb jij een aantrekkelijk profiel?’

Energie besparen met whitepaper ‘Heb jij een aantrekkelijk profiel?’

Het gebruik van energieprofielen biedt meer dan 70 procent kans om te besparen op de energierekening en kan hiermee bestaand vastgoed verder verduurzamen. De nieuwe whitepaper ‘Heb jij een aantrekkelijk profiel?’ van Unica Ecopower geeft tips en trucs over het gebruik van energieprofielen.

Energie besparen

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat in meer dan 70 procent van de gebouwen de installaties niet naar behoren werken. In zelfs 90 procent van de gevallen blijken hoge energie- en onderhoudskosten en problemen met het binnenklimaat gerelateerd te zijn aan het niet goed functioneren van de installaties. Daarbij wordt de afgelopen jaren veel gesproken over energiebesparing. Toch blijkt er in de praktijk niet veel te veranderen. Unica Ecopower lanceert de nieuwe whitepaper ‘Heb jij een aantrekkelijk profiel?’ om aandacht te vragen voor het grote potentieel aan energiebesparing dat zeer snel en eenvoudig gehaald kan worden en hoe het bestaande vastgoed verder wordt verduurzaamd.

Balans tussen energieverbruik en comfort

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat installaties alleen ingesteld zijn op maximaal comfort in plaats van maximaal comfort in combinatie met maximale energie-efficiëntie en minimale onderhoudskosten. Bewustwording dat energie-efficiëntie niet ten koste hoeft te gaan van het comfort, maar zelfs het comfort kan verbeteren is zowel voor gebouwbeheerders, installateurs als adviseurs van belang. De whitepaper ´Heb jij een aantrekkelijk profiel?´ gaat in op het gebruik van energieprofielen om hiermee actief het energieverbruik te reduceren, het comfort te verbeteren en de onderhoudskosten te verlagen. Concrete voorbeelden onderbouwen de grote winstpotentie voor de gebouwbeheerders en de huurders.

Wat is een energieprofiel?

Een energieprofiel geeft inzicht in de energieverbruiken gemeten op de hoofdmeters voor de levering van elektra, gas en/of warmte. Om een energieprofiel op te stellen worden de verbruiken afgelezen over een periode van minimaal één jaar. Hierbij worden gegevens verzameld over een interval van 5 minuten tot maximaal één uur. Deze profielen worden geprojecteerd aan een benchmark zodat de uitschieters en verspillingen snel worden gesignaleerd. 

5 redenen voor een energieprofielanalyse

Er zijn vijf redenen waarom gebouwbeheerders aan de slag moeten gaan met hun energieprofiel:

  1. De wijze van gebruik van gebouwen verandert regelmatig terwijl de installaties niet aangepast worden. Hierdoor ontstaan er klachten en onnodig hoge energierekeningen.
  2. Installaties zijn de laatste jaren complexer geworden. Door tijdens het dagelijkse beheer alleen op individuele componenten te sturen in plaats van een integrale aanpak, loopt een totale installatie vaak uit balans.
  3. Maandelijks wordt de energieafrekening opgemaakt en weet u of u moet bijbetalen of geld terugkrijgt. Hiermee zijn zeer snel inefficiënties te signaleren, kan eerder worden bijgestuurd en zijn daardoor snel kosten te besparen.
  4. Adviesrapporten van installaties geven veelal kwalitatief inzicht terwijl een energieprofielanalyse kwalitatief en kwantitatief aangeeft waar verbeteringen te behalen zijn.
  5. Energiebesparende maatregelen zijn in het algemeen binnen twee jaar terug te verdienen.

Terugverdientijd minder dan 2 jaar

Via energieprofielen wordt het kwantitatief aantoonbaar dat er besparing gehaald kan worden en zijn de terugverdientijden van de maatregelen inzichtelijk. Deze maatregelen zijn in de regel binnen twee jaar terugverdiend. Dit betekent dat met weinig kosten grote winst behaald kan worden. Daarnaast voldoet de gebouweigenaar en de gebruiker hiermee ook aan de Wet Milieubeheer die, via het nieuwe Energieakkoord, strenger zal worden gehandhaaft.

Aanvragen?

De whitepaper is aan te vragen via ecopower@unica.nl.