Local: “Minder inkomsten corporaties door nieuwe Warmtewet”

Local: “Minder inkomsten corporaties door nieuwe Warmtewet”

De nieuwe Warmtewet leidt tot minder inkomsten voor woningcorporaties. Door de maximum tarieven kunnen corporaties per 1 januari 2014 niet altijd meer de volledige energiekosten van de warmtevoorziening kunnen doorbelasten. Dit blijkt uit onderzoek van vastgoedspecialist Local.

Nieuwe Warmtewet

Per 1 januari 2014 gaat de nieuwe Warmtewet in. Binnen de huidige wet zitten gebruikers van stadsverwarming en blokverwarming doorgaansvast aan 1 energieleverancier. Met de nieuwe wet komt er een maximum tarief en maakt het voor een huurder/ gebruiker van een gebouw niet meer uit bij welke leverancier hij zit. De afrekening gebeurt via een vooraf vastgesteld tarief per gebruik. Ook worden gebruikers beschermd tegen onacceptabele storingen en niet-transparante leveranciers.

Gevolgen nieuwe wet

Volgens Local heeft de nieuwe wet een aantal gevolgen. Zo kan het leiden tot een verliesgevende exploitatie van warmtenetten. Nu zijn bij blokverwarming en WKO-systemen de huidige tarieven te hoog in vergelijking met de maximum tarieven volgens de nieuwe Warmtewet. Voor woningcorporaties betekent dit dat zij per 1 januari 2014 niet altijd meer de volledige energiekosten van de warmtevoorziening kunnen doorbelasten. Hierdoor wordt de warmtelevering verliesgevend. Uit de analyse is duidelijk geworden dat met name de volgende zaken kunnen leiden tot verliesgevende exploitaties:

  • hoge inkoopprijs van warmte van externe warmtenetten in combinatie met doorlevering
  • hoge inkoopprijzen van gas of elektriciteit
  • lage omzettingsrendementen bij warmteopwekking en hoge transportverliezen
  • kosten voor bemetering en administratie die hoger zijn dan de in de Warmtewet toegestane meetvergoeding

Hogere kosten

Ook zijn er volgens Local risico’s voor  afnemers bij een collectieve aansluiting voor ruimteverwarming in combinatie met een individuele gasaansluiting voor warm tapwater of kookgas. Wettelijk is de stapeling van deze kosten toegestaan maar het kan voor afnemers leiden tot totale kosten die hoger zijn dan de maximale kosten uit de Warmtewet.

Kansen

Het adviesbureau ziet voor corporaties en vastgoedeigenaren ook kansen. Ze verwoordt dit als volgt: ‘Optimalisatie van omzettingsrendementen, het opnieuw aanbesteden van bemetering, verdeeldiensten en inkoop van energie kan leiden tot kostenbesparingen in de orde van 10 tot 15 procent. Deze besparingen komen ten goede aan zowel de corporatie als de huurder.

Bron: persbericht Local
Foto: Energieportal