Green Lease praktijkcase: Triodos Bank en Gasterra

Green Lease praktijkcase: Triodos Bank en Gasterra

Energievastgoed.nl heeft de komende weken een speciale lezersactie. Lezers krijgen een 15 procent vroegboekkorting op de workshop ‘Green Leases en Green Lease Menukaart’. Bekijk de actie hier. Samenhangend met deze actie geven we aandacht aan enkele ‘succesvolle’ praktijkcases.

Green Lease

Het aantal Green Leases in Nederland is nog beperkt, maar het aantal neemt toe. Een Green lease is een huurcontract / -bijlage waarin concrete afspraken vastgelegd worden tussen verhuurder en huurder over duurzaam gebruik en duurzame exploitatie van een gebouw. In de praktijk zijn er vele varianten van Green Leases mogelijk. Een van de eersten op de markt met een Green Lease waren de Triodos Bank en Gasterra.

Triodos Bank en Gasterra

Bij de verduurzaming van het hoofdkantoor van Gasterra in Groningen is een Green Lease toegepast. Vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle heeft de vastgoedeigenaar, Triodos Bank, en de gebruiker Gasterra, daarbij begeleid. Volgens JLL komt dit contract erg dichtbij wat we een Green Lease mogen noemen.

Achtergrond

Het pand in Groningen, een oud ABN AMRO kantoor, had een energielabel G. Het pand is gerenoveerd naar energielabel A+. Door middel van gevelisolatie, toepassing van bodemenergie, lagetemperatuurverwarming, daglichtafhankelijke verlichting en energiezuinige apparatuur (energielabel A/B).

Contractbepalingen

In het contract van Gasterra wordt een onderscheid gemaakt tussen gebouwgebonden energiegebruik en energie die nodig is voor de bedrijfsvoering, voor het gebruik. Onder gebouwgebonden energie wordt verstaan: de energie die wordt verbruikt voor het koelen, verwarmen en ventileren van het gebouw en voor de verlichting. Ook zijn er afspraken gemaakt welk type apparaten de huurder mag gebruiken. Enkele voorbeeldartikelen uit het contract die ingaan op het gebruik van het gebouw:

  • Verhuurder levert aan huurder de gebouwgebonden energie. Huurder betaalt aan de verhuurder periodiek een vast bedrag als vergoeding voor het verbruik van de gebouwgebonden energie (‘energievergoeding’)
  • Per jaar wordt de energievergoeding geindexeerd
  • Zodra verhuurder binnen 1 jaar geen juist beeld krijgt van het energieverbruik van de huurder, heeft deze het recht om de periode met 6 maanden te verlengen om het verbruik helder te krijgen.
  • Partijen streven naar een zo efficiënt en spaarzaam mogelijk energie – en waterverbruik
  • Partijen stimuleren gebruik van milieuvriendelijke en duurzame materialen (FSC-gecertificeerd hout)
  • Partijen streven naar zo veel mogelijk scheiden van afval (papier, glas, plastic en chemisch afval)
  • Partijen stimuleren werknemers om duurzame vervoermiddelen te gebruiken bij het woon-werkverkeer (carpoolen, OV of fiets).

Triodos en Gasterra komen een keer per jaar bijeen om de voortgang van de afspraken te evalueren.

Green Lease bij verduurzaming

Volgens Jones Lang LaSalle is een Green Lease aan te bevelen om tot concrete en meetbare afspraken te komen. JLL adviseert om ‘eenvoudig’ te beginnen. Het uitgangspunt moet een gezamenlijk belang zijn: duurzaamheid als uitgangspunt bij exploitatie en gebruik. De Green Lease is dan de prikkel om dat belang na te streven.

Tips voor een Green Lease

Lees ook: 6 tips voor een goed doordacht Green Lease contract.

Bron: persmateriaal Jones LangLasalle