7 tips bij inkoop van WKO-systeem

7 tips bij inkoop van WKO-systeem

Deze week heeft de WKO-manifestatie plaatsgevonden, georganiseerd door DWA in samenwerking met Platform Duurzame Huisvesting. Op de bijeenkomst zijn ruim 100 bezoekers afgekomen. Tijdens het event zijn praktijkervaringen, actuele trends, succesfactoren en kwaliteitsmanagement op het gebied van warmte- en koudeopslag besproken.

7 tips bij inkoop WKO-systeem

Tijdens het event zijn aan de afnemers van bodemenergiesystemen een aantal tips gegeven. Deze tips zijn in het kort:

  1. Steek tijd in het doordenken van uitgangspunten en eisen voor het ontwerp en leg die vast.
  2. Maak afspraken over de prestaties van het WKO-systeem.
  3. Contracteer (gegarandeerde) prestaties.
  4. Koop vakbekwaamheid in.
  5. Zorg voor goede regie, duidelijke verantwoordelijkheden en weinig demarcaties oftewel weinig begrenzingen
  6. Eis prestatiemonitoring na oplevering
  7. Hanteer een termijn van 2 jaar voor functioneel opleveren

Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame techniek waarmee energie uit de bodem kan worden gewonnen. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Warmte- en koudeopslag heeft enkele voordelen zoals een forse besparing op je gasrekening. Maar het vergt tijd en geduld om een WKO-systeem optimaal te laten functioneren. Een onderzoek van DWA zou in 2002 al uitwijzen dat ongeveer 70 procent van de gevallen ‘de energiebalans min of meer naar de warmte kant neigt’. Een later onderzoek van AgentschapNL, uit 2011, komt met nagenoeg dezelfde conclusies. Bekijk hieronder hoeveel systemen er in de periode 2008 t/m 2012 zijn geplaatst.

toepassingwko-e1378383884582

Villa Flora

Villa Flora maakt gebruik van een energiecentrale ten behoeve van de opwekking en het transport van warmte en koude naar de gebouwen van Villa Flora en de Innovatoren. Bekijk hieronder een filmpje (4:56 minuten) over dit project (bron: INNAX).

Bron: Tweet Selina Roskam