Utrecht: 1,9 miljoen naar isolatie maatschappelijk vastgoed

Utrecht: 1,9 miljoen naar isolatie maatschappelijk vastgoed

De gemeente Utrecht gaat 1,9 miljoen euro subsidie stoppen in het energiezuiniger maken van buurthuizen, sporthallen en culturele centra. Met een maximale subsidie van 50.000 euro kunnen eigenaren en gebruikers de energielasten verlagen en het comfort verhogen. De gemeente wil vooral het isoleren stimuleren door HR+ glas, vloer, dak – en spouwisolatie toe te passen.

‘Split incentive’

In de praktijk komen eigenaren en gebruikers vaak niet tot overeenstemming over de te nemen energiebesparende maatregelen. De eigenaar betaalt, maar de gebruiker profiteert, het zogenaamde ‘split incentive’. Utrecht wil deze barriere opheffen door deze stimuleringsregeling in het leven te roepen.

Subsidie

Waar komt de subsidie van 1,9 miljoen euro vandaan? De gemeente haalt deze uit het het uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie! 2013-2014. Deze is in januari 2013 vastgesteld. Buurthuizen, (brede) scholen, sportaccomodaties, culturele centra, kerken en andere voorzieningen met een maatschappelijke functie komen in aanmerking voor de subsidie. Eigenaren of gebruikers kunnen tot maximaal €50.000,- subsidie krijgen voor een pand. Voor de regeling geldt op=op. De regeling is vanaf 11 november aanstaande beschikbaar.

Bron: gemeente Utrecht