Gelderland: 70 miljoen naar verduurzaming sociale woningbouw

Gelderland: 70 miljoen naar verduurzaming sociale woningbouw

De provincie Gelderland steekt 70 miljoen in het energiezuiniger maken van 10.000 sociale huurwoningen. Hiermee moeten er 600 extra banen en 150 leerwerkplekken in de bouw – en installatiesector gecreëerd worden. Woningcorporaties uit de regio gaan opdracht geven tot verduurzaming, die in 2014 en 2015 uitgevoerd wordt.

Particuliere woningbezitter

De subsidie van 70 miljoen euro is onderdeel van grotere investeringsimpuls van 250 miljoen euro voor de Gelderse economie en werkgelegenheid. Afgelopen week besloot de Provinciale Staten daartoe bij het vastleggen van de begroting voor 2014. Het project moet ook voor de particuliere woningbezitter voordeel opleveren. Zodra zij kiezen voor het aanbrengen van energetische maatregelen, krijgt de particulier ook een prijs – en organisatievoordeel aangeboden. In veel gevallen kunnen particuliere woningeigenaren ook bij hun gemeente aankloppen voor subsidie, aldus de provincie. Isolatiemaatregelen kan al gauw enkele tientjes per maand schelen aan energiekosten.

Duurzaamheidsmaatregelen

Krista Walter, directeur-bestuurder van De Goede Woning in Apeldoorn, één van de initiatiefnemende corporaties: “Op uitnodiging van de provincie hebben we de afgelopen maanden met zes Gelderse werkverbanden en de provincie intensief samengewerkt. Samen met partners sturen we daarmee op betaalbaarheid. We zijn blij met de bijdrage van de provincie. Daarmee kunnen we voor de huidige en toekomstige huurders, in aanvulling op onze eigen investeringen, extra duurzaamheidmaatregelen treffen. Als partners creëren we extra werkgelegenheid door samen robuust in de Gelderse economie te investeren”.

Ook branchepartijen zoals Bouwend Nederland en UNETO-VNI zijn blij met de stimulans.

Bron: Provincie Gelderland