Waakhond: ‘Stroomversnelling’ openstellen voor meer bouwers

Waakhond: ‘Stroomversnelling’ openstellen voor meer bouwers

Meer concurrentie is nodig bij het energieneutraal renoveren van 111.000 huurwoningen, ook wel bekend als project ‘De Stroomversnelling’. Dit adviseert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de vier bouwbedrijven en zes woningbouwcorporaties die bij dit project betrokken zijn. De ACM vindt dat andere bouwbedrijven na de eerste fase moeten kunnen participeren in dit grootschalige project.

‘De Stroomversnelling’

Bij ‘De Stroomversnelling’ werken bouwbedrijven (VolkerWessels, BAM, Ballast Nedam en Dura Vermeer) en woningcorporaties (Portaal, Lefier, Woonwaard, Stadlander, Tiwos en Wonen Limburg) samen om 111.000 huurwoningen te verduurzamen tot energieneutraal niveau. In de eerste fase willen de vier bouwers bij 1.000 woningen experimenteren met verschillende technieken en bouwwijzen. Op termijn worden in twee daaropvolgende fasen nog eens 110.000 huurwoningen energieneutraal gerenoveerd.

Meedingen

ACM zegt in haar motivatie: ‘ACM kan zich voorstellen dat het uitwisselen van technische kennis en ervaring tussen bouwbedrijven past binnen de duurzame ontwikkeling van de bouw. De Mededingingswet biedt ruimte voor dergelijke duurzaamheidsinitiatieven. ACM vindt dat zeker na de eerste fase ook andere bouwbedrijven mee moeten kunnen dingen naar de opdrachten van de woningbouwcorporaties. Daarmee wordt kennis en ervaring over duurzame renovatie breder gedeeld en door de concurrentie tussen de bouwbedrijven wordt de prijs voor de renovatie lager. Dat voordeel kan weer doorgegeven worden aan de huurders’.

ACM

De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder, voortgekomen uit een fusie tussen de NMa en de OPTA per 1 april dit jaar. De waakhond onderzoekt ook de concurrentieverhoudingen tussen dienstverleners op de woningmarkt en toetst duurzaamheidsinitiatieven aan de Mededingingswet.

White paper ACM

Op 11 juli 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar concept position paper ‘Mededinging & Duurzaamheid’ gepubliceerd. In dit position paper zet ACM uiteen hoe zij de verhouding ziet tussen afspraken die ondernemingen maken op het gebied van duurzaamheid en het kartelverbod. Lees de white paper hieronder.

Bron: ACM