Eigen Haard legt 1000 huurwoningen vol zonnepanelen

Eigen Haard legt 1000 huurwoningen vol zonnepanelen

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard heeft een contract gesloten met PV-specialist Zonnefabriek om de daken van 1000 huurwoningen vol te leggen met zonnepanelen. De gemeente Amsterdam verstrekt een startsubsidie aan de pilot vanuit haar Investeringsfonds (AIF).

HuurDeZon

Dit project ‘HuurDeZon’ is het vervolg van twee eerdere pilots: Westerzon bij de Zoutkeetsgracht en de Louise de Colignystraat. Vanaf 2014 kunnen huurders zich hiervoor zelf aanmelden. In totaal worden er 7.500 zonnepanelen geplaatst, goed voor ruim 1,8 megawattpiek. Zonnefabriek levert zonnepanelen van de fabrikanten ET Solar, Sunpower en Aleo Solar.
Akkoordvlnr: Gustaf Haan en David van der Burg (Zonnefabriek) en Nico Nieman en Wybrand Pieksma (Eigen Haard)

Energielasten

Wybrand Pieksma, adviseur Duurzaamheid van Woningstichting Eigen Haard: “Met HuurDeZon dringen we de CO2-uitstoot én de woonlasten van onze huurders terug. Huurders betalen voor het gebruik van de zonnepanelen een maandelijkse bijdrage via Eigen Haard. Die is in verhouding circa 10 procent lager dan de huidige stroomkosten. Onze huurders besparen dus direct. De bijdrage die huurders betalen stijgt naar verwachting ook minder snel dan de stroomprijzen. Het financieel voordeel voor de huurder neemt daardoor elk jaar toe”.

Verdienmodel

David van der Burg van Zonnefabriek: “Uit de twee pilots blijkt dat dit exploitatiemodel werkt. We zijn er dan ook trots op dat we van de pilotfase naar het grootste zonne-energieproject voor huurders van Nederland gaan. Het is eigenlijk een heel simpel model, omdat iedere woning een individueel systeem krijgt. De investeringen per woning zijn hoger dan bij grote collectieve systemen, maar door de grootschaligheid en de eenvoud is een rendabel exploitatiemodel toch mogelijk”.

Verplichte energiebelasting?

Huurders met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gewoon salderen. Per 1 januari 2014 kan er onbeperkt gesaldeerd worden. Zonnefabriek heeft daarom in dit project geen last van de nieuwe regel aan professionele ‘ontzorgers’, namelijk het verplicht in rekening brengen van energiebelasting bij zelflevering.
Volgens betrokkenen is dat zowel nadelig voor de gebruiker als de eigenaar van de zonnepanelen. Zie daarvoor de berichtgeving op Energieoverheid.

Interview Eigen Haard

Lees hier een eerder interview met Wybrand Pieksma van Eigen Haard: “Woningcorporaties kunnen beter rekenen met CO2-uistoot per m2”.

Bron: persbericht Zonnefabriek / Eigen Haard