Eneco sleept eerste ESCo-deal in Amsterdam binnen

Eneco sleept eerste ESCo-deal in Amsterdam binnen

Het Rotterdamse energiebedrijf Eneco sleept haar eerste ESCo-deal in Amsterdam binnen. Zorgcoöperatie Amstelring krijgt een zogenaamde ‘nul-op-de-meter’ garantie: geen energiekosten meer zonder een euro zelf te hoeven investeren.

ESCo-deal

Eneco vormt samen met bouwer Dura Vermeer en installateur Roodenburg een ESCo-consortium. Wat gaan ze doen? De partijen gaan 10 zorginstellingen op hoog niveau renoveren en gaan ervoor zorgen dat de energielasten tot ‘nul’ teruggebracht worden. Bijzonder aan het project is dat 20 procent van de energiebesparing direct terugvloeit naar het zorgbudget. Normaal wordt 100 procent van de energiebesparing teruggestort in de ESCo-pot.

ESCo’s

Het idee achter een ESCo-formule is simpel. De ESCo garandeert met verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing aan een gebouweigenaar. De besparingsdoelstellingen – en eventuele aanvullende doelstellingen – worden vastgelegd in een prestatiecontract. Worden de doelstellingen niet gehaald, dan is het risico voor de ESCo. Valt de besparing hoger uit dan afgesproken, dan verdelen ESCo en opdrachtgever de winst. Opdrachtgever – en nemer hebben dus een gezamenlijk belang om de energieprestaties van een gebouw voortdurend te verbeteren.

Prijsvraag

Het contract is het resultaat van een prijsvraag die Platform31 in samenwerking met Amstelring in de markt uit heeft gezet. Voor de uitvoering van het project zal het consortium met enkele woningcorporaties die de zorgpanden bezitten.

Bron: persbericht Eneco