Veel onvrede over nieuwe Warmtewet

Veel onvrede over nieuwe Warmtewet

De nieuwe Warmtewet leidt bij huishoudens en bedrijven tot veel klachten, waaronder veel vastgoedeigenaren die woningen en kantoren verhuren. Er zijn klachten over verhoogde tarieven voor het vastrecht en duurdere warmtemeters. Het verschil loopt op in de tientallen euro’s per huishouden. Dit terwijl de nieuwe wet juist verhoogde tarieven moest tegengaan. De Autoriteit Consument en Markt gaat de gang van zaken onderzoeken bij de vier grootste warmteleveranciers Eneco, Nuon, Essent en Stadsverwarming Purmerend.

Onvrede

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt via de Consuwijzer veel klachten binnen over de nieuwe Warmtewet. Veel consumenten klagen over hogere tarieven voor vooral afleversets (warmtemeter – en wisselaars). De ACM heeft voor deze afleversets geen maximumtarieven ingesteld. De toezichthouder gaat onderzoeken of de warmteleveranciers zich aan de wet houden en wat de oorzaak is van de tariefswijzigingen. Daarom heeft de ACM aan de vier grote warmteleveranciers in Nederland gevraagd uit te leggen hoe zij de warmtewet hebben ingevoerd. In april worden de eerste resultaten verwacht.

“Vastrechtwoeker”

Op Twitter regent het ook klachten onder de hashtag #vastrechtwoeker.

Maximumtarieven

De nieuwe Warmtewet geldt per 1 januari 2014. Het doel van de Warmtewet is om klanten te beschermen tegen te hoge prijzen. Huishoudens en bedrijven zijn immers volledig afhankelijk van hun leverancier. Afnemers van warmte kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. En zij kunnen ook niet overstappen op gas. ACM heeft daarom drie maximumtarieven vastgesteld:

  1. de maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 254,00 euro met daarbovenop 24,03 euro per verbruikte gigajoule. Deze maximumprijs geldt voor het hele jaar en kan niet tussentijds wijzigen.
  2. het meettarief. Dit tarief is voor 2014 vastgesteld op 24,54 euro.
  3. het eenmalige aansluittarief. Voor 2014 is dit tarief vastgesteld op 911,78 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 31,31 euro per meter bij.

Voor de afleverset geldt geen maximumtarief.

Meldpunten klachten

Verschillende organisaties hebben meldpunten geopend voor klachten van consumenten en bedrijven die een kantoor huren zoals Vereniging Eigen Huis en Vastgoedmanagement Nederland.

Lees ook bij Energievastgoed.nl: 5 vragen en antwoorden over de nieuwe Warmtewet en Local: ‘Warmtewet raakt kantoorverhuurders”.

Bron: Consuwijzer