Minder warmtepompen, meer bodemenergie-installaties in 2012

Minder warmtepompen, meer bodemenergie-installaties in 2012

In 2012 zijn er minder warmtepompen bijgeplaatst in vergelijking met 2011. De toepassing van bodemenergie-systemen neemt juist toe. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Trends in warmtepompen

In 2012 zijn er in totaal 36.635 warmtepompen geïnstalleerd, waarvan 18.653 bij woningen en 17.982 bij utiliteitsgebouwen, stallen en kassen. Afnemers hebben de keuze tussen warmtepompen met bodemwarmte en buitenluchtwarmte. In woningen worden warmtepompen ook toegepast om bijvoorbeeld een zwembad te verwarmen. Opvallend is dat warmtepompen met buitenluchtwarmte veel minder populair is bij de utiliteitsbouw. Het aantal apparaten op bodemwarmte blijft daarentegen redelijk stabiel. Alle cijfers zijn te raadplegen in onderstaande tabel.

Schermafbeelding (75)

Bodemenergie-installatie

Ook op het gebied van bodemenergiesystemen zijn er nieuwe getallen bekend. In 2012 zijn er 3.520 bodemenergie-installaties bijgeplaatst voor de onttrekking van warmte uit de bodem. Dit zijn er ruim 500 meer dan in 2011. Het aantal WKO’s is in rap tempo gegroeid de afgelopen jaren. Zo werden er in 2000 slechts 200 systemen geplaatst. Ook het aantal systemen om koude uit de bodem te halen is iets toegenomen in 2012. Bekijk hier het volledige overzicht met alle cijfers.

Bron: Centraal Bureau van de Statistiek