Bouwsector laks met subsidie-aanvragen

Bouwsector laks met subsidie-aanvragen

De bouwsector heeft in 2012 tientallen miljoenen euro’s aan subsidie laten liggen. Dit blijkt uit jaarverslagen van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO), waarover bouwkrant Cobouw heeft bericht. Voornaamste redenen: de aanvraag komt te laat binnen en er wordt te weinig belang aan gehecht.

Subsidies

Voorbeelden van subsidies die niet volledig worden gebruikt zijn o.a. de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). De volgende cijfers over 2012 zijn bekend:

  • EIA: 94 miljoen euro van de beschikbare 151 miljoen euro aan EIA-gelden  aangevraagd en besteed. Dat is omgerekend 62 procent.
  • Bij het Innovatiekredietfonds is iets meer dan een kwart (27 procent, 53 miljoen euro) van de beschikbare 195 miljoen euro aangevraagd.
  • MIA: 76 miljoen euro van de 101 miljoen euro is toegekend. Dat is omgerekend 75 procent.
  • De Vamil-regeling is een uitzondering: daar werd 33 miljoen euro aangevraagd terwijl er 24 miljoen euro beschikbaar was. De regeling werd met 37,5 procent overvraagd.

EIA-aanvragen

RVO.nl heeft in haar jaarverslag (PDF) een overzicht gepubliceerd van de aanvragen van de afgelopen 16 jaar. In totaal zijn er bijna 250.000 aanvragen gedaan voor een bedrag van ongeveer 20 miljard euro. De piek in de aanvragen was in 2006.

Schermafbeelding (137)

Top 10 technieken

Bedrijven dienden in 2012 aanvragen in voor 122 van de 148 technieken op de Energielijst. In de jaarcijfers staat een compleet overzicht van deze technieken. Bekijk hieronder de top 10. Dit heeft betrekking op alle aanvragen, dus niet alleen aanvragen vanuit de bouwsector. Wat staat er in de top 3?
1. Systeem voor benutting van afvalwarmte
2. Energie-efficiency
3. Energieprestatieverbetering bestaande bedrijfsgebouwen.

Schermafbeelding (138)Bronnen: RVO.nl / Cobouw