Potentieel ‘nul-op-de-meter’ voor 9 woonzorgcentra

Potentieel ‘nul-op-de-meter’ voor 9 woonzorgcentra

Zorginstelling Amstelring in Amsterdam laat negen woonzorgcentra verduurzamen de komende twee jaar. Het toekomstige doel is ‘nul-op-de-meter’, waarmee de energielasten tot nul worden gereduceerd. Een Energy Service Company (ESCo), bestaande uit energiebedrijf Eneco, aannemer Dura Vermeer en installatiebedrijf Roodenburg, gaat het project uitvoeren. Dit consortium was ook verantwoordelijk voor de verduurzaming van de Rotterdamse Kunsthal.

ESCo

De partijen hebben afgesproken dat het project met een gesloten portemonnee wordt gefinancierd. De ESCo krijgt een premie voor de energiebesparing die zij over ee contractperiode kan realiseren. Het is vooralsnog onbekend wat de looptijd van het ESCo-contract is.

Huisvestingslasten

Amstelring wil met de operatie haar huisvestingslasten terugdringen ten behoeve van de zorg. Via het programma Energiesprong van de Rijksoverheid werden 3 consortia opgeroepen om met een vernieuwend besparingsconcept te komen. De ESCo gaat per locatie een op maat gemaakt pakket samenstellen van energiebesparende oplossingen en onderhoudsmaatregelen. Met de verwachte besparingen worden de initiële investeringen door de ESCo gedekt. Op het gebied van comfort zijn een aantal afspraken in het contract vastgelegd, aldus het persbericht.

Vastgoedbeheer Amstelring

Amstelring is een zorgverlener in de regio Amsterdam en specialist in o.a. dementie – en revalidatiezorg. De zorginstelling behoort tot de Stichting Amstelring Groep. Uit de jaarrekening van 2012 (PDF) blijkt dat de besloten vennootschap Meeram het onroerende goed van de stichting ontwikkelt en exploiteert. Het zorgvastgoed werd vanaf 2010 opgenomen als economisch eigendom, maar in de jaarrekening zijn de panden in de boeken opgenomen als ‘operational lease’. Dit heeft ertoe geleid dat de waardering van de materiele activa van de stichting met bijna 30 miljoen euro is verlaagd in de jaarrekening van 2012.

Bron: persbericht Dura Vermeer
Foto: Amstelring