Bijeenkomst subsidieaanvraag Topsector Energie

Bijeenkomst subsidieaanvraag Topsector Energie

De subsidieaanvragen voor de 2014 tenders van de TKI Energiebesparing Gebouwde Omgeving (EnerGO) en TKI Solar Energy zijn per 26 maart geopend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert op 9 april een bijeenkomst waar informatie wordt verschaft aan ondernemers die overwegen op een tender in te schrijven.

Op de bijeenkomst zal worden uitgelegd wat er van de ondernemer wordt verwacht wanneer de subsidieaanvraag wordt ingediend en hoe deze wordt beoordeeld. In verschillende sessies zal uiteen worden gezet wat de focus van de 2014 tenders is en hoe de procedures doorlopen moeten worden.

TKI EnerGo en Solar Energy
De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) EnerGO en Solar Energy zijn twee van de zeven thema’s binnen de topsector Energie. De overheid stelt geld beschikbaar voor innovatieve projecten in deze sectoren. Voor EnerGo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het esthetisch integreren van zonnepanelen in infrastructuur- of bouwdelen. Bij Solar Energy aan het verbeteren van de output van zonne-energiesystemen.

De bijeenkomst vindt plaats op 9 april in de Media Plaza Jaarbeurs Utrecht. Aanmelden kan op de site van de RVO.

Bron: RVO
Beeld: Sync.nl