Energieneutraal wonen: tien jaar zonder energierekening

Energieneutraal wonen: tien jaar zonder energierekening

In Nieuwleusen (Overijssel) zijn zes energieneutrale woningen opgeleverd door ontwikkelaar Novitijd. Door de combinatie van isolatie, zonnepanelen en warmtepompen wordt tien jaar lang een energierekening van nul euro gegarandeerd.

Energieneutraal

De woningen zijn onderdeel van de uitbreidingslocatie ‘Westerbouwlanden-Noord’ in Nieuwleusen en zijn ontwikkeld in samenspraak met de gemeente Dalfsen en de provincie Overijssel. De woningen zijn in twaalf weken gebouwd.

Vraag en aanbod

Marjet Rutten, aanjager van innovatief en duurzaam bouwen, gaf aansluitend een lezing over innovatie in de bouw. Marjet Rutten: “De bouwsector zit nog steeds in zwaar weer. Om hier uit te komen, zijn er stappen nodig om de veranderende vraag en aanbod voor te blijven. De woningen in Nieuwleusen zijn hier een mooi voorbeeld van. Techniek draagt bij aan de duurzaamheid van de woning, en het woongenot blijft behouden en is zelfs hoger.”

Woningmarkt

Klaas Agricola, wethouder gemeente Dalfsen: “Door het in de markt zetten van ‘het’ energieneutrale woningconcept met een nulnota energieverbruik speelt Novitijd creatief en innovatief in op de huidige haperende woningbouw markt. De gemeente Dalfsen is blij met dit concept omdat het perspectief biedt aan kopers op de nieuwbouwmarkt en het past in de duurzaamheidsambitie die de gemeente nastreeft. Daarnaast biedt dit concept mogelijkheden bij renovatieprojecten.”

Energieneutraal wonen

William Derks van Novitijd: ‘Energieneutraal wonen was tot voor kort voorbehouden voor het midden tot luxe segment, maar niet voor de lagere (sociale) doelgroep. Novitijd heeft nu een woning ontwikkeld en gerealiseerd voor hen met een lager bestedingsniveau. De woningen die nu zijn opgeleverd zijn sociale koopwoningen, maar ook realiseerbaar voor de sociale huursector. Met name voor corporaties waarbij steeds meer gestuurd wordt op woon- en exploitatielasten. Doordat bewoners van deze woningen gegarandeerd tien jaar lang geen energielasten hoeven betalen en er daarnaast lage onderhoudslasten zijn, maken we de duurzame woningen betaalbaar. De korte bouwtijd van twaalf weken levert een eerdere exploitatieaanvang op dan traditionele bouw en speelt daarmee actief in op het verlichten van de druk op de huurmarkt. We zijn erg trots dat de zes woningen in de gemeente Dalfsen succesvol zijn opgeleverd en de eerste bewoners hun woningen hebben betrokken.’

Thuisautomatisering

Bij het project is gebruik gemaakt van het huisautomatiseringssysteem NIKO Home Control. Dit maakt het mogelijk om onder meer de verlichting in huis te besturen met een smartphone. Het systeem geeft de bewoner inzicht in hoeveel energie er precies wordt verbruikt, opgewekt wordt met de zonnepanelen om daarmee bewustwording te creëren over het energiegebruik.

Bron: persbericht Novitijd