Nieuwe tool voor certificering sloop (+video)

Nieuwe tool voor certificering sloop (+video)

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft een assessmenttool voor BREEAM-NL Sloop & Demontage gelanceerd. Met de online tool kunnen sloopprojecten gecertificeerd worden.

Certificering sloop

Het keurmerk BREEAM-NL Sloop & Demontage is ontwikkeld door verschillende sloop- en grondstoffenbedrijven in samenwerking met de DGBC. De volgende criteria worden met het keurmerk beoordeeld: onderbouwde herkomst van materialen, adaptief bouwen, hergebruik van materialen en inrichting van de bouwplaats.

Slooptools

In Nederland zijn al enkele gebouwen ‘duurzaam’ gesloopt, zoals een gebouw aan de Vondellaan in Leiden en een rij woningen aan de Marthalaan in Rotterdam. Er zijn ook al slooptools in omloop zoals Slimslopen (gemeente Rotterdam) en Duurzaamgesloopt.nl. Deze zijn geïntegreerd met de nieuwe tool van DGBC.

Duurzaam gesloopt

Duurzaam gesloopt is een samenwerkingsverband tussen een aantal sloopbedrijven: Struijk Groep, Van Gansewinkel, Theo Pouw Groep en AA Bouw. De partijen gaan uit van de volgende richtlijnen:

  • inventarisatie vooraf van producten en grondstoffen die zich lenen voor hoogwaardig hergebruik of recycling
  • evaluatie van sloopalternatieven op basis van milieubelasting (CO2 emissie)
  • handmatige voorsloop waarbij direct herbuikbare producten worden verwijderd
  • ver doorgevoerde afvalstoffenscheiding om hergebruik of recycling te optimaliseren
  • opleiding en inzet van werkzoekende uitkeringsgerechtigden
  • kwaliteitsborging door middel van auditering en duurzaamheidsverklaring
  • projectmatige milieu effect rapportage

Slim Slopen

In opdracht van Rotterdam Climate Initiative heeft het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam een opdracht uitgevoerd om na te gaan of en hoe in de sloopketen duurzamer gewerkt kan worden. Hiervoor is in samenwerking met IVAM (www.ivam.nl) een digitale tool ontwikkeld: de Slim Slopen Tool.
De online tool drukt de milieu-impact uit in kg CO2-equivalenten (een maat voor de bijdrage aan klimaatverandering) en kg NOx (een indicator voor luchtvervuiling). De milieu-impact van een sloopscenario wordt berekend aan de hand van een levenscyclus analyse (LCA). De milieu-impact van alle materieel, transport, materialen en producten zijn afgeleid uit gegevens uit LCA-databases.

HAKA gebouw

Het HAKA gebouw in Rotterdam is volledig gebouwd van hergebruikte bouwmaterialen. Bekijk hieronder een video-impressie (7:13 minuten).

Bron: Dutch Green Building Council