Start aanleg ECOmunitypark met BREEAM Outstanding certificaat

Start aanleg ECOmunitypark met BREEAM Outstanding certificaat

Eindelijk mag de schop in de grond voor het nieuwe zelfvoorzienend CO2-neutrale bedrijvenpark in Friesland. Het park werd al beloond met het BREEAM ‘Outstanding’ certificaat, met ‘vijf sterren’ voor het gebiedsontwerp én erkenning van de overheid met het predicaat Excellent Gebied.

Het bedrijventerrein ECOmunitypark is het resultaat van tien jaren voorbereiding. Start van de aanleg is in augustus en naar verwachting zal het terrein over tien jaren compleet zijn. Door toepassing van zonnepanelen, warmte-koude opslag en de uitwisseling van warmte tussen gebouwen onderling, zal het park zelfvoorzienend gemaakt kunnen worden.

Community

Bij de ontwikkeling van het concept was maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk uitgangspunt. Behalve aandacht voor duurzaamheid bij de aanleg van het terrein en de realisatie van gebouwen, zal ook een appèl gedaan worden op de bedrijven die zich vestigen. Kruisbestuiving is het kernthema en het park zal uitgroeien tot een hechte community, zo is het voornemen.

Energiemanagement

Ook in bestaande gebouwen en zeker bij renovatie is het mogelijk stappen te zetten naar duurzaamheid. De cursusreeks Enerngiebeheer Gebouwen van Energiemedia biedt een praktische introductie op onderwerpen als energieprestatie, energiemonitoring en energiemanagement.