Haalbare busines case: “Verduurzaming 160 sportcomplexen in Flevoland”

Haalbare busines case: “Verduurzaming 160 sportcomplexen in Flevoland”

Deze week heeft VVD Flevoland het plan gelanceerd om “energieneutraal sporten met groene stroom voor sportclubleden” mogelijk te maken. Met maatregelen voor energiebesparing, het lokaal opwekken van elektriciteit met zonnepanelen en het groen inkopen van stroom, denkt men dat te realiseren.

Businesscase

Het plan is doorgerekend en met een investering van 18 miljoen euro zijn maatregelen te treffen waarmee alle sportaccomodaties in de provincie Flevoland energieneutraal te maken zijn. Dat stelt de VVD fractie van de Provinciale Staten in een persbericht. Het investeringsbedrag wordt bijeengebracht door vastgoedeigenaren (meestal gemeenten) en door de DE-on (duurzame energie- en ontwikkelmaatschappij Flevoland), gecombineerd met een bancaire lening. Volgens de business case is de te realiseren financiële besparing op de energiekosten, samen met de opbrengst van verkoop van zonnestroom aan sportclubleden, voldoende om al binnen twaalf jaren de investering terug te kunnen verdienen.

Buurt leent sporthaldak

Aardig onderdeel van het plan is de daken van de sporthallen te voorzien van zonnepanelen. Dit worden installaties van een omvang waarmee niet alleen de sporthal in eigen stroombehoefte kan voorzien, maar de opgewekte elektriciteit ook kan leveren aan bewoners in de buurt. Zo verlagen sportclubs de kosten en vergroten zij tegelijkertijd de binding met de clubleden.

Maatregelen voor energiebesparing

De maatregelen voor energiebesparing zijn zeer divers. Toepassen van HR-verwarming, LED-verlichting, slimme pompen; dit soort maatregelen zouden een besparing van 45% op het huidige verbruik moeten opleveren. Centraal in de aanpak staat energiemonitoring, waardoor het actuele verbruik inzichtelijk wordt en onnodig energieverbruik direct is op te sporen. Zo zullen gebruikstijden van verwarming, ventilatie en verlichting beter afgestemd worden op het daadwerkelijke verbruik.

Ambitieus tijdpad

Het gelanceerde plan valt binnen de provinciale doelstellingen, in samenhang met het Energieakkoord: Flevoland energieneutraal in 2020. Dit houdt in dat er snel begonnen zal moeten worden, om op tijd op 160 locaties alle maatregelen te hebben getroffen. Volgens het plan gaat het ook om werkgelegenheid in de regio: ruim dertig banen worden gecreëerd voor de periode van zes jaren.
Lees meer op Energieoverheid.nl of bekijk hier het bericht op Omroep Flevoland.