Voor bestaand vastgoed EIA vooral benut voor LED

Voor bestaand vastgoed EIA vooral benut voor LED

De energie investeringsaftrek is een fiscaal instrument om verduurzaming te stimuleren. Voor bestaande gebouwen werden in 2013 6640 aanvragen gedaan, goed voor een investering van totaal 330 miljoen euro.

Vorige week publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het EIA jaarverslag 2013. Over dat boekjaar zijn volgens het verslag bijna 20.000 aanvragen gedaan voor de investeringsaftrek. De totale waarde van investeringen in projecten voor energie-opwekking of -besparing bedroeg 1,8 miljard euro. De netto waarde voor de ondernemingen van de EIA, dus de vermindering op af te dragen vennootschapsbelasting – zal volgens de dienst uitkomen op 140 miljoen euro. Het effect van de EIA is in praktijk dus zo’n 8% van het geïnvesteerd vermogen.

De Energielijst

Om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek moet een aanvraag voldoen aan een op de Energielijst voorkomende ‘techniek’. De lijst omvat 155 energietechnieken op het gebied van energie opwekking en energie-efficiency. Denk aan windturbines, Pv-installaties, geothermie, afvalgestookte installaties, maar ook energiezuinige koel- en vriessystemen, verlichting, warmtepompen, etc. Het leeuwendeel van gepleegde en voor de EIA aangemelde investeringen hadden betrekking op de opwekking van duurzame energie: 750 miljoen euro. Een tweede ‘hap’ werd voor rekening genomen van technische voorzieningen voor energiebesparing in de (proces-)industrie, bijna 500 miljoen.

Verbetering energieprestatie bestaande gebouwen

Nog in de top tien van toegepaste EIA technieken staat de verbetering van de energieprestatie in bestaande gebouwen. In de gebouwde omgeving zijn technieken toegepast als warmteterugwinning (lucht, afvalwater), HR isolatie, klimaatbeheersing, energiezuinige verlichting, warmtepompen, goed voor een totaal van 6640 aanvragen ter waarde van een kleine 330 miljoen euro, toch 19% van het totale EIA investeringsbedrag.

LED-verlichtingsystemen populair

Aanvragen voor de EIA met betrekking tot de gebouwde omgeving gingen maar liefst 3000 keer over energiezuinige verlichting en LED. Dit is bijna de helft van àlle aanvragen voor bestaande gebouwen. De totale investeringswaarde bedroeg bijna 67 miljoen euro. Het aantal aanvragen springt uit de resultaten, zeker als we dit afzetten tegen het aantal warmtepompen (WKO, 233x), WTW-ventilatie (398x), om maar niet te noemen zonnepanelen (3x).

EIA alleen nuttig bij winst

Hoewel de energie investeringsaftrek een prima regeling blijkt – vooral voor duurzame opwekking – is de kanttekening te maken dat de regeling alleen een nuttig effect heeft zodra vennootschapsbelasting betaald moet worden. Dus als er sprake is van een netto bedrijfswinst van enige omvang. Hoewel een aanvraag voor de EIA relatief eenvoudig is in te dienen en de accountant weet hoe dat moet, is de regeling lang niet voor ieder bedrijf interessant.

Goede of slechte resultaten?

In de gebouwde omgeving (gebouwen handel, diensten en overheid) wordt veel energie verbruikt. Méér dan alle huishoudens bij elkaar. Bovendien stijgt dit verbruik jaar op jaar. Maar tegelijk is ook het besparingspotentieel groot. In een gemiddeld bestaand kantoorgebouw zijn besparingen van 20-30% goed mogelijk, zo leert de praktijk. De vraag is nu in welke mate het aantal EIA-aanvragen een afspiegeling vormt van alle maatregelen die getroffen worden voor energiebesparing en -opwekking in de gebouwde omgeving. Heeft de EIA daarvoor wel nut?

Reageer daarom op onze stelling:

“Voor verbetering energieprestatie bestaand vastgoed is veel méér nodig dan de EIA”