Off the grid: energie autonome vakantiewoningen in gebruik genomen

Off the grid: energie autonome vakantiewoningen in gebruik genomen

In het waterrijke en grotendeels beschermde natuurgebied ‘Nationaal Park De Alde Feanen’ in Friesland zijn een twintigtal vakantiewoningen zelfvoorzienend gemaakt.

Door veenwinning is het uitgestrekte gebied met plassen en sloten ontstaan en sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw zijn tal van recreatiewoningen neergezet, meestal alleen bereikbaar over het water. Hierdoor is het aansluiten van de woningen op het elektriciteitsnet erg kostbaar en uit oogpunt van natuurbescherming ongewenst. Toch was, bijvoorbeeld voor rioleringspompen, stroom nodig. Daarom hebben organisaties als het Nationaal Park, it Fryske Gea en Liander de handen inéén geslagen en werd besloten de woningen zelfvoorzienend te maken.

Autonome energievoorziening

De vakantiewoningen waren voorzien van generatoren voor de opwekking van stroom; uit energetisch oogpunt niet efficiënt en vanwege CO2 uitstoot milieubelastend. Specialist in lokale opwekking ‘The Sun Factory’ ontwierp en realiseerde de installaties voor de verspreid staande woningen. Afhankelijk van de behoefte van bewoners, werden zonnepanelen toegepast, met opslag in compacte lithium-ion batterijen. In enkele gevallen werd een woning ook met een windgenerator uitgerust. Het bedrijf Mastervolt leverde componenten als omvormer, acculader en accumonitoring.

Behoorlijke investering

Het realiseren van een elektriciteitsaansluiting per woning had in technisch opzicht gekund en netbeheerder Liander is ook verplicht levering van elektriciteit mogelijk te maken. Maar de kosten voor het aansluiten van de verspreid staande woningen zouden niet in verhouding staan tot het gekozen alternatief van lokale opwekking en autonome voorziening. Toch is de investering niet onaanzienlijk. Per woning is voor ongeveer 25.000 euro verspijkerd. Wel is daarmee een continue energievoorziening gegarandeerd.

Het systeem omvat:

  • 6 tot 9 250 Wp zonnepanelen
  • Opslag: 10 kWh Mastervolt Mli ULTRA Lithium Accu totaal 10kWh
  • Afgifte: DC/AC Inverter Mastervolt 24volt 5000W 230Volt

Voor meer informatie:
The Sun Factory
Mastervolt