7 miljoen euro subsidie voor energiebesparing glastuinbouw

7 miljoen euro subsidie voor energiebesparing glastuinbouw

Van 14 juli tot en met 8 augustus 2014 is het voor glastuinders mogelijk om subsidie aan te vragen voor investeringen in energie-efficiëntie of hernieuwbare energie.

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. Het totale budget bedraagt 7 miljoen euro. Indien het budget wordt overtekend, zal er worden geloot. Er mogen pas investeringsverplichtingen worden aangegaan nadat de subsidie is toegezegd en uiterlijk 30 september 2016 dient het verzoek om uitbetaling te zijn ingediend.

Er is subsidie mogelijk voor onderstaande investeringen:

  • Tweede energiescherm
  • Verticale ventilatoren
  • Luchtbehandeling via warmtewisseling
  • Diffuus glas met anti-reflectiecoating
  • Aansluiten op warmtenet of cluster
  • Aansluiten op een biogas of kooldioxidenetwerk of cluster
  • Biomassaketel

Meer informatie?

Hebt u investeringsplannen? Indien u meer informatie wenst, kunt gebruik maken van het contactformulier via de website van Subvention.

Bron: Subvention