Handleiding energieneutrale woningbouw

Handleiding energieneutrale woningbouw

“Technieken voor een energieneutrale woning” is een mooi overzicht van de mogelijkheden om woningen met een EPC van ‘nul’ te realiseren. Het handboek is gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aan de hand van praktijkvoorbeelden is een goede indruk te verkrijgen van de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. In de brochure stelt RVO gangbare technieken voor bij het realiseren van woningen met een EPC waarde van 0. Trends en recente ontwikkelingen komen aan bod, die richting geven aan gewenst onderzoek om de stap naar een energieleverend gebouw te versnellen.

Vanuit de praktijk wordt ingezoomd op drie referentiewoningen die samengesteld zijn met een EPC van 0:

  • Eengezinswoning met optimaal gebruik van zonne-energie, zowel passief als actief
  • Eengezinswoning volgens het passiefhuisconcept
  • Appartementenwoning met een collectieve duurzame energievoorziening

Bij het aanhalen van de praktijkcases wordt onder andere aandacht besteed aan de bouwkundige detaillering, de energielevering, warmteopwekking, warmtapwater- en afgiftesystemen, ventilatie en ten slotte gebruikersgedrag en huishoudelijk energiegebruik. De technieken om tot verduurzaming te komen worden uitgebreid beschreven. Partijen die zich afvragen op welke manieren verduurzaming kan worden aangevlogen kunnen hier informatie inwinnen. De brochure ‘Technieken voor een energieneutrale woning’ is te downloaden.

(Bron: www.duurzaamgebouwd.nl)