Aanvragen SDE+ blijven fors achter t.o.v. 2013

Aanvragen SDE+ blijven fors achter t.o.v. 2013

Het aantal inschrijvingen op de Stimuleringsregeling Duurzame Energie bedraagt nog geen 20% van het aantal in 2013, over dezelfde periode. Slechts 115 miljoen euro is toegekend. Wat is er aan de hand? (update)

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) editie 2014 is vooralsnog geen succes te noemen. Begin juli stond de teller voor het aantal ingediende aanvragen nog maar op 91. Vorig jaar was dat – over dezelfde periode – een stand van ruim 500 aanvragen. Met de huidige aanvragen is 478 miljoen gemoeid, van de beschikbaar gestelde totaal 3,5 miljard euro. Vorig jaar was het beschikbare budget (toen 3,0 miljard euro) al eind mei overschreven.

Speerpunt Energieakkoord

De SDE+ is een op zich solide regeling, waarbij niet de investering in duurzame energieproductie, maar de exploitatie daarvan wordt gesubsidieerd. Dit maakt het mogelijk opgewekte energie tegen marktconforme tarieven aan te bieden, waarbij de mogelijk hogere productiekosten door de regeling voor een periode van 12-15 jaren worden afgedekt. Van de 91 aanvragen voor 2014 zijn inmiddels 34 gehonoreerd, met een totaalbudget van 115 miljoen. De SDE+ is één van de belangrijkste middelen van de overheid om de doelstellingen voor het verduurzamen van energieopwekking volgens het Energieakkoord te halen. In 2013 werden uiteindelijk van de ruim 1000 aanvragen 871 gehonoreerd. Inschrijven op de SDE+ kan in 6 fasen, waarbij de exploitatievergoeding iedere fase hoger ligt. Momenteel loopt de derde fase. Later inschrijven kan lonen, door de hogere vergoeding. Echter, voor de SDE+ geldt “op is op” en het is dus niet zeker dat bij een volgende fase nog geld beschikbaar is. Over 2013: al in de tweede fase was het beschikbare budget geclaimd.

EIA overlap weggestreept

Voor de 2014 editie van de SDE+ zijn een aantal voorwaarden gewijzigd. Zo moet bij een aanvraag het resultaat van een haalbaarheidsstudie worden ingediend. Dit kan voor ondernemers een belemmering zijn. Maar ook is de combinatie met de Energie Investeringsaftrek (EIA) geschrapt. In een businesscase scheelt dit over het investeringsbedrag zo’n 10% en dat kan het rendement behoorlijk drukken. Maar belangrijker zijn de tarieven van de regeling, en de stijging per fase. In de eerste drie fasen bedraagt de tegemoetkoming per kWh voor zonne-energie 7 tot 9 cent. Voor een WKK met vaste biomassa ligt de tegemoetkoming op meer dan het dubbele. Voor zonnestroom zijn 55 aanvragen binnen, met een budgetclaim van 4 miljoen (2013: 820 projecten met budget 212 milj.). De bio-energie aanvragen betreffen 19 projecten met een budgetclaim van ruim 200 miljoen. “Voor zonne-energie krijg je geen haalbare businescase,” zegt Niek Gillis van subsidie adviesbureau Subvention. “Wel voor bio-energie, maar bedrijven die zich daar mee bezighouden lopen niet in de aantallen.” Voor het produceren van stroom met grote Pv-installaties lopen investeerders op tegen de lage leveringsprijs van energie en de tegemoetkoming van de SDE+ kan het gat in de begroting niet afdekken. Pas in volgende fasen zal blijken of een te laag tarief het euvel is voor de achterblijvende aantallen aanvragen.

De markt moet het doen

“Wij zijn nog niet zo pessimistisch”, zegt Willem van Grootheest van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “Het is elk jaar weer anders en wat ons betreft is het afwachten. Dat de laagst geprijsde categorieën niet gevuld worden zegt nog niets over de rest van het jaar.” Op 1 september begint de vierde fase. De regeling sluit in december. “Het aantal inschrijvingen is inderdaad lager dan vorig jaar, dat is wel waar. Maar het is afhankelijk van wat er in de markt zit,” zegt Van Grootheest. “Zon blijft duur, dat is gewoon een punt. Maar in de latere fasen, waarbij het rendement hoger is, zijn aanvragen te verwachten.” Vorig jaar werd de laatste fase niet eens gehaald en Van Grootheest erkent dit. Maar hij noemt ook tal van projecten die nog in de pijplijn zitten van vergunningaanvraag. Dit geldt bijvoorbeeld voor “een fors potentieel” aan wind-op-land projecten. Maar als de vergunning niet optijd afkomt, schuiven dit soort projecten door naar volgend jaar. “De markt moet het doen,” vervolgt Van Grootheest, “samen met de overheid. En dat is niet zo eenvoudig, want aan duurzaamheidscriteria moet wel voldaan worden.”

Ingrijpen

De vraag werpt zich op of de SDE+ 2014 een succes gaat worden. Deze vraag is belangrijk, want wil de overheid de doelstelling van het Energieakkoord gaan halen, dan is de besteding van de 3,5 miljard euro aan duurzame opwekking wel het minste. Het bijstellen van de regeling gaat niet zomaar. Grootheest: “Daar gaan wij als RVO niet over.” En: “We wachten het af.”

Update 18-7-2014:
In een reactie laat de RVO bij monde van persvoorlichter Moniek Pronk weten dat gedurende het jaar inschrijven altijd zin heeft, ongeacht de hoeveelheid aanvragen. Niet iedere inschrijving wordt gehonoreerd en ook worden aanvragen ingetrokken. Er blijft dus ruimte voor nieuwe aanvragen en ook in 2013 was dit het geval. Ten aanzien van de haalbaarheidsstudie zegt Pronk: “In het verleden werden aanvragen verleend en werd voor de aanvragers daarna soms pas duidelijk dat de business case niet altijd rond kwam. Deze haalbaarheidsstudie stimuleert en helpt de aanvragers om vooraf al een betere beoordeling van de haalbaarheid te doen.“

Het verloop van de regeling is mooi in beeld gebracht door PNO Consultants.

Tussenstand: Tabellen stand van zaken SDE+ (pdf)
(beeld: Groen Gas Nederland)