Oproep aan gemeenten: meer aandacht voor energiebesparing

Oproep aan gemeenten: meer aandacht voor energiebesparing

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma roepen per brief gemeenten op om meer te doen om energiebesparing bij bedrijven te bevorderen.

Volgens de brief kan “het toepassen van de energiebesparingsbepalingen bij bedrijven meer dan de helft van de totale energiebesparing van het SER Energieakkoord opleveren. Bij veel bedrijven en gebouwen is nog veel te halen aan energiebesparing.” Met de besparingsbepalingen wordt het Activiteitenbesluit bedoeld; daarin staat onder meer dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh per jaar aan elektriciteit verbruiken, maatregelen voor energiebesparing moeten treffen zodra deze zichzelf binnen vijf jaren terugverdienen. Voor bestaande (kantoor-) gebouwen is het besparingspotentieel groot en het terugdringen van het energieverbruik met meer dan twintig procent hoeft geen uitzondering te zijn.

Belangrijk thema
Voor de VNG is dit een belangrijk thema in het VNG Ondersteuningsprogramma Energie, dat gemeenten wil ondersteunen in hun bijdrage aan de ambities uit het Energieakkoord. Ook voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dit thema prioriteit.

Nadere toelichting
De brief van Mansveld en Jorritsma bevat naast de oproep een kort overzicht van het pakket aan maatregelen voor gemeenten. Na de zomer komen er bestuurlijke roadshows voor een nadere toelichting op de maatregelen.

De brief is hier te vinden.