Nul-op-de-meter alleen haalbaar met gebiedsmaatregelen

Nul-op-de-meter alleen haalbaar met gebiedsmaatregelen

Verscherpte EPC norm stelt projectontwikkelaars voor een uitdaging, nul-op-de-meter niet mogelijk zonder gebiedsmaatregelen.

Dit zegt Claudia Bouwens, Programmabegeleider Energie & Duurzaamheid voor NEPROM in haar expertpost op duurzaamgebouwd.nl. “De EPC-aanscherping voor grondgebonden woningen is goed te doen. Maar voor binnenstedelijke locaties, gestapelde woningen en bijvoorbeeld winkels is het nog een hele klus.” Om de rekensom voor de aangescherpte EPC sluitend te krijgen, is lokale opwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen nodig. Voor binnenstedelijke locaties, gestapelde woningen en winkels is toepassing van Pv lang niet altijd mogelijk.

Pragmatisch ‘bijna energieneutraal’

Bij projectontwikkeling is het realiseren van energieneutrale woningen best mogelijk, maar daar hangt een prijskaartje aan. Claudia Bouwens ging daarom te rade bij Nieman Raadgevend Ingenieurs. “Ik heb hen gevraagd om inzichtelijk te maken hoe ver we grofweg gemiddeld kunnen komen met gebouwgebonden maatregelen (bouwkundig en installatietechnisch). Ik vroeg hen om daarbij uit te gaan van (kosten-) optimale oplossingen en niet van maximaal doorgevoerde oplossingen. Dus een Rc van ca. 5 à 6 en niet extreem doorgevoerd tot 8 à 10. Dit scheelt overigens slechts honderdsten op de EPC.” De uitkomst laat zien dat zonder toepassing van zonnepanelen het behalen van de EPC lastig wordt. De tabel hieronder toont in twee gekleurde kolommen de maatregelen respectievelijk zonder en met fotovoltaïsche zonnepanelen op het volledige dakvlak aan.
TabelEPC

Gebiedsmaatregelen

Om een EPC te halen die in financieel opzicht bedrijfseconomisch verantwoord is, zal een project niet op zich bekeken moeten worden, maar zal de nieuwbouw in samenhang met het omliggende gebied gerealiseerd moeten worden. Zodat voor lokale opwekking breder gekeken wordt. Het dak van het winkelcentrum en de sporthal voor zonnepanelen op lokaal niveau en windturbines in het buitengebied op regionaal niveau. Claudia Bouwens: “Hoe krijgen we de appartementen na 2020 bijna energieneutraal? Op gebouwniveau is niets meer mogelijk. Alle verdere energiewinst moet dus uit duurzame opwekking komen.” In haar expertpost rekent zij voor dat jaarlijks zo’n 15 windmolens nodig zijn om de verwachte nieuwbouw energieneutraal op te kunnen leveren.