Testomgeving in aanbouw voor smart grids

Testomgeving in aanbouw voor smart grids

Nu het opwekken van duurzame energie toeneemt, neemt ook het belang van intelligente netten (smart grids) toe. Deze smart grids moeten lokaal opgewekte energie en de door bedrijven geleverde energie goed beheren en managen. Dit gaat nog lang niet altijd efficiënt genoeg. Om te testen hoe dit beter kan, heeft Nederland opdracht gegeven om een testomgeving te bouwen (RVO). Voor energie-efficiënt gebouwbeheer en de ontwikkeling van ‘smart buildings’ zijn lokale smart grids nodig.

De ontwikkeling van smart grids is nog volop in ontwikkeling. Wel is duidelijk dat Nederland fors moet investeren in de infrastructuur om ook de decentrale energieopwekking goed aan het net te koppelen. Alle onderdelen van het net moeten via ICT onderling met elkaar communiceren om dit in goede banen te leiden. Gaat dit niet goed, dan leidt dat tot opstoppingen, verwarring en onveilige situaties.

Oplevering testfaciliteit gepland in 2015

Om de nieuwe energiestromen inzichtelijk en beheersbaar te maken is een integrale aanpak nodig, die het belang van individuele technologieleveranciers overstijgt. Het programma voor de Nederlandse Proeftuinen voor Intelligente Netten (IPIN) heeft daarom het initiatief genomen voor de uitbesteding van de bouw van een integraal test bed. Deze Integral Test Facility (ITF) wordt gebouwd door een consortium van DNV GL, VITO, ICT Automatisering, TU/e en Entrance en moet in 2015 worden opgeleverd.

Het ITF biedt een complete set van testen voor de schaalbaarheid, robuustheid, haalbaarheid en optimalisatie van grootschalige toepassingen van nieuwe producten, diensten en verdienmodellen in het distributie- en middenspanningsnet. Naar verwachting zullen netbeheerders, energiebedrijven en technologieleveranciers gebruik maken van de testfaciliteit maar ook onderzoeksprojecten en opdrachten van overheden zijn denkbaar als mogelijke toepassing. Deze smart grids moeten lokaal opgewekte energie en de door bedrijven geleverde energie goed beheren en managen. Dit gaat nog lang niet altijd efficiënt genoeg. Om te testen hoe dit beter kan, heeft Nederland opdracht gegeven om een testomgeving te bouwen.