‘Erkende maatregellijsten’ vastgelegd voor verplichte energiebesparing

‘Erkende maatregellijsten’ vastgelegd voor verplichte energiebesparing

Staatssecretaris Mansveld publiceert voor zeven sectoren maatregelen voor energiebesparing, als onderdeel van het Activiteitenbesluit.

De Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit verplicht bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen te treffen zodra deze zichzelf binnen vijf jaren terugverdienen. Als uitvloeisel van het vorig jaar bereikte Energieakkoord zijn nu lijsten opgesteld met bedrijfseconomisch haalbare maatregelen voor energiebesparing. Handhaving van naleving ligt bij gemeenten.

Lijsten per sector

De lijsten met ‘erkende maatregelen’ zijn opgesteld om bedrijven een hulpmiddel aan te reiken. Volgens Mansveld zijn de gekozen maatregelen en de lijsten in overleg met de sectoren opgesteld, althans zo zegt zij in haar brief aan de tweede kamer. Het gaat om zeven sectoren: de metaal, de autoschadeherstelbranche, de rubber- en kunststofindustrie, datacenters, zorginstellingen, scholen en kantoren. De staatssecretaris claimt dat de erkende maatregelen zich ook daadwerkelijk terugverdienen.

Overheidsvastgoed

Volgens de brief betreft de opgestelde lijst voor kantoren expliciet de ‘publieke kantoren’. Voor andere ‘kantoorintensieve sectoren’ in het bedrijfsleven wordt nog overleg gepleegd. Hiermee is voor veel gebouweigenaren het Activiteitenbesluit een concreet en tegelijk dwingend instrument geworden.

Handhaving

Toezicht op naleving van het Activiteitenbesluit ligt bij de gemeenten. Eerder werd al bekend dat bij gemeenten weinig capaciteit bestaat voor consequent toezicht en opvolging. De brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaat niet verder dan dat “nadere afspraken (gemaakt worden) met lokale overheden over hun aanpak en de intensiteit van het toezicht op de naleving van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit”.

Lees hier de brief van de staatssecretaris