Kostprijs Pv-installaties stabiel

Kostprijs Pv-installaties stabiel

Volgens Stichting Monitoring Zonnestroom is de prijsontwikkeling van zonnepanelen en omvormers gestabiliseerd.

De Stichting Monitoring Zonnestroom inventariseert vier maal per jaar welke zonnepanelen, omvormers en complete systemen er te koop zijn op de Nederlandse markt en tegen welke prijzen. Sinds de laatste marktinventarisatie van januari 2014 is de gemiddelde prijs van een zonnepaneel iets gestegen tot €1,09/Wp (inclusief BTW). In oktober 2011 was die prijs nog €2,29/Wp. Ongeveer 40% van de panelen komt uit China en deze zijn gemiddeld 19% goedkoper dan panelen van andere origine. Het aantal aangeboden panelen, omvormers en systemen groeit flink.

Markt komt tot rust

De kleine prijsstijging duidt op een markt die tot rust komt, zo zegt de Stichting. Sinds de eerste marktinventarisatie in oktober 2011, is de gemiddelde prijs van een module met een daling van 52.3% meer dan gehalveerd. Het grootste deel van die daling vond plaats in 2012: tussen maart en december 2012 daalde de gemiddelde prijs van modules met 40%. Daarna werd een gestage maar veel rustigere daling waargenomen, tot en met de laatste inventarisatie. Opvallend is dat de spreiding in de gevonden moduleprijzen iets groter is geworden.

Klein- en grootverbruik

De lagere kostprijs maakt zonnestroom vooral voor kleinverbruikers (aansluitwaarde t/m 3x80A of een jaarverbruik tot ongeveer 50.000 kWh) interessant, althans bij de huidige salderingsregeling. De kostprijs voor een zelf opgewekte kWh ligt rond de 18 eurocent, zo’n vijf cent lager dan het gangbare tarief. Voor grootverbruik geldt dat dalende prijzen voor zonnepanelen en omvormers de exploitatiebegroting aantrekkelijker maken en de SDE+ regeling mogelijk soelaas biedt voor een winstgevende case.

Bekijk hier het complete bericht een een link naar het onderzoeksverslag van Stichting Monitoring Zonnestroom.