Veel datacenters nog weinig energie efficiënt

Veel datacenters nog weinig energie efficiënt

Energie efficiëntie krijgt maar weinig prioriteit in kleine en middelgrote datacenters.

Bekende en grote datacenters van Google, Facebook en Microsoft zijn energiezuinig ingericht, maar kleinere rekencentra verbruiken nog steeds grote hoeveelheden elektriciteit met een lage efficiëntie. Dit blijkt uit een rapport van duurzaamheid consultants Anthesis en het Amerikaanse Natural Resources Defense Councel. Het verbeteren van de energieprestatie in menig datacentrum blijft achter bij de ‘zichtbare’ rekencentra van bekende merken, waarbij de servercapaciteit maar matig benut wordt en stroom verbruiken zonder hard aan het werk te zijn.

Geen focus op energieverbruik

Datacenters hebben meer aandacht voor het garanderen van de ‘uptime’ en het implementeren van nieuwe techniek, dan voor energiemanagement, zegt het onderzoek. Zo’n 30% van de servers in kleinere en middelgrote datacenters zijn inactief, bijvoorbeeld omdat projecten zijn beëindigd of dat bedrijfsprocessen zijn veranderd. Deze ‘comatose’ of ‘zombie’ servers staan wel continu aan en zijn beschikbaar, zonder dat ze benut worden. Maar ook in grotere datacentra zijn vele servers nauwelijks in gebruik.

Load sharing

Technieken om de capaciteit van serverruimte zo goed mogelijk te benutten en daarmee de energieprestatie te verbeteren worden onvoldoende ingezet. Load sharing en virtualisation dragen bij aan energie efficiëntie, maar worden veelal niet of nauwelijks ingezet. Vergelijkbaar met energiebesparing in multi tenant kantoorgebouwen – waar de huurder in eerste opzicht geen baat heeft bij besparing – geldt voor datacentra die serverruimte verhuren ook geen directe financiële prikkel om zuinig om te springen met energie. De ‘verhuurder’ wil wellicht de energieprestatie verbeteren, maar kan de investeringen niet zomaar op de ‘huurder’ verhalen. Daardoor bestaat geen prikkel voor energiebesparing.

Energiebesparing vergroot risico’s

Hoewel technische mogelijkheden voor energiemanagement niet optimaal ingezet worden en een directe verantwoordelijkheid van de gebruiker over het energieverbruik van het datacenter ontbreekt, is er meer aan de hand. Volgens het onderzoek wordt energiebesparing in rekencentra gezien als het tegenovergestelde van performance en uptime resultaten. Deze mentaliteit werkt contraproductief en voor verbetering van de energieprestatie bestaat weinig animo, zolang garanties op performance de boventoon voeren.

Groot besparingspotentieel

Naast randvoorwaarden voor energie efficiëntie zoals het ontwerp van een datacentrum en het type koeling bijvoorbeeld, is een optimale inzet van de servers zelf de ‘key factor’ in IT efficiency, volgens het onderzoeksrapport. Studies tonen aan dat de gemiddelde inzet van een serverpark slechts 12-18% bedraagt van de maximale capaciteit. Energiebesparing van tientallen procenten zouden mogelijk zijn. Voor de VS zou dat optellen tot 3 miljard per jaar aan energiekosten. Toch vinden veel eigenaren van rekencentra het energieverbruik nog steeds niet zo belangrijk.

Lees hier het originele bericht op Computer Weekly.