Kosten besparen door Energiescan voor het MKB

Kosten besparen door Energiescan voor het MKB

Voor veel bedrijven is kostenbesparing noodzakelijk.  Het is hierbij interessant om te kijken naar de post energiekosten. De online Energiescan van het Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf is een optie die bedrijven kunnen gebruiken om te controleren op welke punten ze energie kunnen besparen.

De Energiescan

De Energiescan geeft inzicht in het energieverbruik van een onderneming. De scan geeft aan hoeveel ondernemers kunnen besparen op onder andere verlichting, verwarming en productkoeling. De Energiescan toont daarnaast een benchmark. Dit is een vergelijking van het energieverbruik van een bepaalde onderneming met bedrijven binnen dezelfde branche.

Hoe werkt het?

Er wordt eerst gevraagd om een branche te selecteren en vervolgens vult men het elektriciteits- en gasverbruik in. Men krijgt een overzicht van de energiekosten en de besparingsmogelijkheden, of kan dit in een rapportage opvragen.

Doorlichting

De Energiescan biedt de mogelijkheid om dieper in te gaan op de mogelijkheden om energie te besparen door voor de optie uitgebreide doorlichting te kiezen. Er worden specifieke kenmerken van het gebouw en de installaties gevraagd waardoor een uitgebreider advies mogelijk wordt. In dit advies wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en krijgt men meteen te zien hoeveel er bespaard kan worden. Energiecentrum.nl biedt vervolgens een lijst met maatregelen aan waarin staat wat bedrijven kunnen doen om energie te besparen. Tot slot kunnen gebruikers een rapport aanvragen of de energiescan opslaan voor later gebruik.

Geïnteresseerden kunnen hier gebruik maken van de online energiescan.

Bron: energiecentrum.nl