Vernieuwd: BREEAM Nieuwbouw en Renovatie

Vernieuwd: BREEAM Nieuwbouw en Renovatie

Nieuwe versie beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vervangt versie 2011.

De Dutch Green Building Council heeft op 8 september 2014 een nieuwe beoor­delingsrichtlijn: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. Deze nieuwe versie van Nederlands meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor nieuwe gebouwen vervangt de versie van 2011. De nieuwe versie is duidelijker en gebruiksvrien­delijker geworden. Daarnaast zijn nieuwe functies toegevoegd. Zo kunnen vanaf nu ook logiesfuncties en bijeenkomstfuncties worden beoordeeld. Tevens benadrukt de titel dat onder deze beoordelingsrichtlijn ook grootschalige renovaties vallen.

Verbeteringen

De beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw dateert van 2011. Ont­wik­ke­lingen in de markt en marktvragen zijn aanleiding geweest de beoordelings­richtlijn te vernieuwen. Daarnaast wilde de Dutch Green Building Council de beoordelingsrichtlijn tekstueel verbeteren en eenduidiger en klantvriendelijker maken. De nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 is het resultaat van de inspanningen van vele DGBC-participanten die wijzigingen hebben voorgesteld en adviesgroepleden die hebben meegedacht bij de ontwik­keling van BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie. De belangrijkste verbeterpunten zijn op een rijtje gezet en zijn op BREEAM.nl na te lezen. Daar is ook een verwijzing te vinden naar de beschikbare downloads.