Supermarktketen Lidl scoort eerste A4+ label en realiseert 35% energiereductie

Supermarktketen Lidl scoort eerste A4+ label en realiseert 35% energiereductie

Aan het nieuwbouwfiliaal van Lidl in Stein is het energielabel A++++ toegekend, de hoogste categorie. Voor Lidl de standaard voor alle nieuw te bouwen filialen.

Hiermee onderstreept Lidl, die vorig jaar al het “meest duurzame” distributiecentrum van Nederland opende (BREEAM 4 sterren), haar ingezette beleid gericht op duurzaamheid. Vanaf nu zullen alle nieuwbouwfilialen aan deze standaard voldoen, zo wordt gezegd op de website. Het filiaal in Stein is het eerste gebouw in Nederland waaraan dit label is toegekend, met een energieprestatie coëfficiënt van minder dan 0,3.

Compleet pakket aan maatregelen

Bij de realisatie van het gebouw zijn zoveel mogelijk energie efficiënte oplossingen gekozen. Ruim 20% van de energie van een supermarkt gaat op aan verlichting (zie: SenterNovem databank). Door toepassing van LED is ten opzichte van conventionele verlichting een besparing gerealiseerd van 31% zegt Lidl, onder andere door het toepassen van slimme schakelingen.

Koelen met zon

Lidl past een “100% afdekking” toe op koelmeubelen en zegt daarmee 45% te besparen. Met dit percentage kijkt de keten mogelijk naar andere filialen, want in veel supermarkten zijn afsluitbare koelvakken al gewoon. Gemiddeld gaat maar liefst 50% van het elektriciteitsverbruik in een supermarkt op aan koeling. Daarom is de keuze voor een grote hoeveelheid zonnepanelen des te interessanter. Goed voor 60-70.000 kWh per jaar opbrengst, waarmee een goed deel van het verbruik aan productkoeling wordt goedgemaakt. Dat is een belangrijke bijdrage aan de formidabele energieprestatie van dit filiaal, maar tegelijkertijd een uitdagende post in de exploitatiebegroting. Een supermarkt is grootzakelijk elektriciteitsverbruiker en kan scherp inkopen, zodat in praktijk zelf opgewekte zonnestroom lang niet altijd zo voordelig is.

WKO

Belangrijke bijdrage aan het energielabel is de hoge isolatiewaarde van het gebouw: gevelisolatie, witte dakbedekking en HR+++ glas. Dit maakt een efficiënte toepassing van een warmtepomp mogelijk, met warmte-koude opslag (WKO). Bij een goed ingeregeld systeem kan een behoorlijke energiewinst ontstaan, afgezet tegen een conventionele verwarming met gasgestookte Cv-ketel. Dat geen gasaansluiting bestaat, ziet Lidl ook als een voordeel, want “hierdoor wordt geen aanspraak gedaan op fossiele brandstoffen”. Gesteld dat het bedrijf voor 100% hernieuwbare energie inkoopt, dan houdt dit argument stand.

Organisatie en gedrag

De maatregelen strekken zich verder uit tot slim geschakelde verlichting (aanwezigheidsdetectie), en bijvoorbeeld energiemonitoring. Dit laatste zal essentieel zijn, om een optimaal gebruik te realiseren van geïnstalleerde installaties voor warmte, ventilatie en koeling. Ook heeft Lidl aandacht voor de eigen organisatie en het gedrag; medewerkers worden gewezen op het bewust omgaan met energie (waarvoor het bedrijf ISO 50001 gecertificeerd is). Dit houdt ondermeer in het beladen van koelmeubelen, letten op toegangsdeuren en dergelijke.

Opsteker en voorbeeld

Een supermarkt behoort uit oogpunt van energieverbruik tot de buitencategorie, net als zwembaden (zie grafiek onderaan de pagina). Het is prijzenswaardig dat juist een supermarktketen als eerste het energielabel A++++ heeft gescoord. Met 35% energiebesparing is een behoorlijke stap gezet, al is het verre van energieneutraal. Om het goede nieuws te vieren heeft Lidl een mooie infographic gemaakt, hieronder weergegeven.

Volgens SenterNovem databank (RVO.nl) zijn de kengetallen:
verbruik per m2: 369 kWh (gas omgerekend naar kWh elektrisch)
Lidl Stein 1473 m2 BVO
Verwacht verbruik op basis van marktgemiddelde ruim 500.000 kWh
Besparing Lidl Stein t.o.v. marktgemiddelde 180.000 kWh
De EPC bedraagt minder dan 0,3.

lidlinfographic

 

Bekijk hier de infographic van Lidl.

Volgens SenterNovem databank (RVO.nl) zijn de kengetallen:
verbruik per m2: 369 kWh (gas omgerekend naar kWh elektrisch)
Lidl Stein 1473 m2 BVO
Verwacht verbruik op basis van marktgemiddelde ruim 500.000 kWh
Besparing Lidl Stein t.o.v. marktgemiddelde 180.000 kWh
De EPC bedraagt minder dan 0,3.

Kengetallen:

energiecijfersnaarfunctie

(Getoonde waarden zijn uit 2008.)