Platform Gevelisolatie gelanceerd

Platform Gevelisolatie gelanceerd

Vandaag is officieel het Platform Gevelisolatie van start gegaan. Het platform is een initiatief van de Branchevereniging Producenten Gepleisterd Bouwen, Technisch Bureau Afbouw, NOA en Stichting Garantiefonds Gevelisolatie. Met de gelijknamige website willen de partijen “heldere en betrouwbare informatie” geven. Voorzitter Anton van Kruistum stelt: “Als we de EU-eisen voor CO2-reductie willen halen, zullen we veel ingrijpender met energiebesparende renovatie aan de slag moeten”, aldus voorzitter Anton van Kruistum. “Buitengevelisolatie is daar hét bewezen middel voor.”

Europa zal de emissie van broeikasgassen voor 2050 met 80 procent moeten verminderen om ingrijpende klimaatverandering tegen te gaan. Naar verwachting zal Brussel ook Nederland hoge CO2 reductiedoelstellingen opleggen. Van Kruistum: “Het Nederlandse beleid, inclusief het Energieakkoord, vertoont nu echter geen tekenen van een daadkrachtige lange termijn aanpak van het energieverbruik van de Nederlandse woningvoorraad. Wat met name jammer is, is dat er eigenlijk geen beleid is om met stimuli bewoners van vrijstaande woningen of 2-onder-1 kap woningen tot energiebesparing te bewegen. Terwijl deze huizen wel verantwoordelijk zijn voor 40 procent van het energieverbruik binnen woningen. Mede hierdoor gaat de huidige aanpak te langzaam. Na afloop van het akkoord moet er tussen 2020 en 2050 acht keer meer energie bespaard te worden dan de tien jaar daarvoor.”

Halve werk

Het kan echter wel volgens Van Kruistum: “door nu meteen breed in te zetten op ingrijpende renovaties, waarbij minimaal 80 procent energiereductie wordt gehaald. Je moet dan wel de juiste maatregelen nemen. ‘Een goede schil is het halve werk. Eerst de gebouwschil, dan de technieken’, stond er al in Lenteakkoord energiezuinige bouw van 2013. Isolatie van de gesloten schil zet dan de meeste zoden aan de dijk. Een woning verliest via de gevel namelijk meer dan 50 procent van de warmte. Om dit te voorkomen is de isolatiewaarde van de gesloten gevel en kozijnen, plus de kierdichting bij de aansluitingen, essentieel.”

Nul-op-de-meter

Het Platform Gevelisolatie pleit dan ook voor meer aandacht voor buitengevelisolatie. “Voor de vereiste energiebesparing van 80 procent dient de gevel een isolatiewaarde van zo’n Rc = 7 te hebben. De energetische prestaties voor een gangbare spouw zijn beperkt tot een maximale Rc van 1,8. Spouwmuurisolatie is dus wel een stap in de goede richting, maar goed beschouwd is het dubbel werk. Op termijn moet je dan toch nog een keer de buitengevel aanpakken.” Alternatief voor spouwmuur isolatie is binnenisolatie. “Als je met binnenisolatie de beoogde Rc wilt halen, verlies je al gauw 20 centimeter binnenruimte en dat bij elke muur. Dat is vaak geen optie. Bij buitengevelisolatie heb je geen verlies van binnenruimte, maar je kunt er wel een Rc van 7 mee halen. Sterker nog, het is een noodzakelijke maatregel als je de normen wilt halen. Bovendien zijn buitengevelisolatie systemen van deze drie opties het meest effectief in het elimineren van koudebruggen en kieren; dat is cruciaal bij nul-op-de-meter renovaties.”

Alle informatie over het Platform Gevelisolatie is te vinden op www.platformgevelisolatie.nl. Hier staan ook geïllustreerde casebeschrijvingen, technische aangelegenheden en achtergronden bij renovatie en isolatie.