Veel MKB bedrijven voldoen niet aan Activiteitenbesluit

Veel MKB bedrijven voldoen niet aan Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit als onderdeel van de wet milieubeheer verlangt van energieverbruikers die (o.a.) meer dan 50.000 kWh per jaar verbruiken maatregelen moeten treffen voor energiebesparing, zodra deze zich binnen vijf jaren terugverdienen. Bijna 13% van ondervraagde MKB bedrijven zegt niet te voldoen aan het besluit en 35% zegt niet te weten of men aan de eisen voldoet.

Dit blijkt uit de Energie enquête 2014 die onder ruim 700 beslissers en adviseurs op het gebied van energie (-inkoop) is gehouden. De respondenten zijn een dertigtal vragen gesteld over hun energiehuishouding: o.a. over hun energieleverancier, energiekosten en hun gedane en toekomstige investeringen in energiebesparing en duurzame energie.

Energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer gaat over meerdere onderwerpen dan energie alleen, maar het hoofdstuk energiebesparing raakt veel organisaties. Een kantoorgebouw met meer dan vijftig werkplekken valt al snel onder de verplichtingen van het besluit. Volgens de enquête was voor 62% van de respondenten het activiteitenbesluit niet van toepassing. Voor 38% was dit wel het geval of gaf men aan het niet te weten (17%). Vervolgens is de vraag gesteld of de organisaties voor wie het besluit van toepassing is, ook werkelijk aan de eisen voldoet.

Diagram_V23_140924

Hieruit blijkt dat 13% weet dat men niet voldoet aan het Activiteitenbesluit. Maar liefst 35% zegt het niet te weten. Om aan het besluit te voldoen kunnen organisaties maatregelen treffen op het gebied van energiezuinige verlichting, isolatieverbetering, her-inregelen klimaatinstallaties en energiebeheer. Goed nieuws is dat 51% van ondervraagde organisaties dit dus ook doet. Controle op naleving ligt bij gemeenten, maar in praktijk blijkt dat bedrijven en instellingen niet of nauwelijks gevraagd worden naar hun inspanningen.