Grote uitrol slimme meter gaat van start

Grote uitrol slimme meter gaat van start

Na de ‘kleine uitrol’ van de slimme elektriciteit- en gasmeter, starten de netbeheerders met de grootschalige uitrol. Doel is dat alle kleinverbruik aansluitingen in Nederland de komende zes jaren slim gemaakt worden. Dit zegt Netbeheer Nederland in een persbericht. De slimme meter zorgt voor overdracht van energiedata (elektriciteit en gas) naar de centrale database van Energie Data Services Nederland. De meter is ook geschikt voor zonnepanelen en teruglevering van stroom aan het net.

Grote uitrol

Vanaf 1 januari 2015 zullen de netbeheerders de slimme meter grootschalig aanbieden. Met deze meter ontvangt de klant om de maand een gebruiksoverzicht van de leverancier. Op verzoek van de klant zijn aanvullende producten en diensten voor energiebesparing mogelijk. Om deze op een goede manier aan te bieden, maken de netbeheerders vanaf 1 oktober de aanbiedplanning van de slimme meter bekend. Elke netbeheerder publiceert deze op haar eigen website. Energieleveranciers en dienstenaanbieders kunnen hierop inspelen en de klant aanvullende diensten aanbieden.

Makkelijker energie besparen

Huishoudens met een slimme meter hebben meer grip op hun energieverbruik omdat ze zes keer per jaar een verbruiksoverzicht ontvangen. Dit maakt het eenvoudiger om energie te besparen. De klant kan de slimme meter ook aan een display of app op de smartphone koppelen. In de praktijk blijkt dat hiermee besparingen tot meer dan 10% mogelijk zijn. De energieleveranciers en onafhankelijke dienstenaanbieders zullen bij consumenten aanvullende producten en diensten onder de aandacht brengen die aan de slimme meter zijn te koppelen. De dienstverlening gaat alleen van start als de consument aangeeft van deze diensten gebruik te willen maken. De netbeheerders die de slimme meter aanbieden, zullen de klant wijzen op mogelijkheden die marktpartijen bieden om extra inzicht te krijgen in het energieverbruik. Klanten krijgen ook informatie op www.slimmemeters.nl en www.energieverbruiksmanagers.nl van Milieu Centraal.

800.000 huishoudens met een slimme meter

De netbeheerders staan in de startblokken om de slimme meter vanaf 1 januari 2015 grootschalig aan te bieden. In de afgelopen jaren hebben al meer dan 800.000 huishoudens een slimme meter gekregen, waarmee de meterstanden van gas en elektriciteit op afstand kunnen worden uitgelezen. Hierbij zijn geen zaken naar voren gekomen die de aanbieding van de slimme meter aan alle huishoudens in de weg staan. Integendeel: 98% van de huishoudens waar een slimme meter is aangeboden, heeft deze geaccepteerd. Minstens zo belangrijk is dat de privacy goed gewaarborgd is. Zowel het College bescherming Persoonsgegevens als toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben dit – onafhankelijk van elkaar – vastgesteld.

Toekomstige energievoorziening

De slimme meter biedt de klant een aantal voordelen: naast meer grip op het energiegebruik kunnen de meterstanden automatisch en accuraat worden doorgeven: een meteropnemer aan de deur of het invullen van een kaartje met meetstanden is niet meer nodig. Op termijn kunnen met de slimme meter vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd. Dat is nodig vanwege nieuwe vormen van energiegebruik, zoals de elektrische fiets en auto, en omdat steeds meer mensen zelf energie opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Bron: Netbeheer Nederland
Image: www.slimmemeters.nl van Netbeheer Nederland