Fonds energiebesparing huursector opengesteld

Fonds energiebesparing huursector opengesteld

Deze week is het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH) opengesteld voor aanvragen van woningcorporaties voor een lening voor renovatie van huurwoningen met een maximum van 15.000 euro per woning.

Via het nieuwe Fonds energiebesparing huursector kunnen verhuurders een lening met een lage rente krijgen als zij minstens vijf huurwoningen willen verbouwen tot energiezuinige woningen. Woningcorporaties kunnen de lening nu al aanvragen; andere verhuurders kunnen dit vanaf 17 november doen. De lening heeft een looptijd van vijftien jaren en financiert maximaal 25% van de totale renovatiekosten met een maximum van 15.000 euro per woning. Per aanvraag geldt een maximum van 8 miljoen euro. Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen meerdere aanvragen indienen, maar voor elke woning kan maar één keer subsidie aangevraagd worden.

Van label D naar A+

Voorwaarde voor de subsidieverstrekking is dat door de renovatie het energielabel van de woning met minstens vier stappen is verbeterd tot het label A+. Voor woningen in de vrije sector geldt een verbetering van drie stappen, tot label A. Deze minder strenge eis geldt ook voor andere verhuurders dan wonincorporaties.

Op is op

Toekenning van subsidie gaat op volgorde van aanvraag en “op is op”. Naast het fonds bestaat nog de STEP-subsidie, de stimuleringsregeling energieprestatie huursector. Deze is te combineren met de lening via het fonds. Als het gaat om woningen met energielabel C of hoger, dan kan geen aanvraag voor de lening ingediend worden, maar is nog wel de STEP van toepassing. Inschrijving op de FEH kan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bron: Bestuur rendement