Onzekerheid over terugverdientijd belangrijkste barrière

Onzekerheid over terugverdientijd belangrijkste barrière

Uitkomst van de vorige maand gehouden Energie Enquête 2014 is dat de belangrijkste barrière die organisaties ervaren de onzekerheid over de terugverdientijd is. Investeringen in energiebesparing en duurzaamheid worden afgezet tegen de financiële besparing op de inkoop van energie. Dat is een rekensom met meerdere variabelen.

Van de ondervraagden gaf 78% aan dat in de afgelopen twee jaren energiebesparende maatregelen waren toegepast. Het aanbrengen van energiezuinige verlichting werd als maatregel het meest genoemd, na het verbeteren van de isolatie (48%) en het invoeren van energiemanagement (45%). De omvang van gepleegde investeringen bedroeg voor 55% van de respondenten een bedrag tot 50.000 euro; 17% investeerde zelfs meer.

Duurzame energie opwekking

Ruim driekwart van de ondervraagde bedrijven investeerden in zonnepanelen. Belangrijkste motieven hierbij waren het financiële rendement en duurzaamheid. Een kleine 12% gaf toe uit oogpunt van imago te investeren in de vaak zichtbare panelen. De omvang van installaties blijkt beperkt te zijn: in de helft van de gevallen bedroeg de investering minder dan 10.000 euro. Het zwaartepunt in de terugverdientijd ligt net onder de tien jaren. Bij kleinzakelijk verbruik zijn zonnepanelen interessant en zijn relatief korte terugverdientijden mogelijk. Voor de grootzakelijk verbruiker ligt dat minder eenvoudig.

Belemmeringen

Voor het aangaan van een investering in duurzame energieprojecten worden meerdere belemmeringen genoemd. Technologische risico’s worden genoemd en het beheer en onderhoud wordt als onzekerheid gezien. Een belangrijke belemmering is natuurlijk de financierbaarheid; 37% van de respondenten kiest voor deze categorie. Maar de lijst wordt aangevoerd door de onzekerheid over terugverdientijd (41%). De onzekerheid over de salderingsregeling (voor zonnepanelen), het voortbestaan van subsidie en investeringsaftrek tot en met de veranderingen in de warmtewet zijn oorzaak hiervan.

Diagram_V20_141010
Bron: Energie Enquête 2014, Energiemedia