Postcoderoos: verplichting tweede netaansluiting komt te vervallen

Postcoderoos: verplichting tweede netaansluiting komt te vervallen

Volgens Holland Solar komt de verplichte tweede netaansluiting voor zonnestroom installaties van energiecoöperaties opgezet volgens de ‘postcoderoos’ te vervallen.

Voor particulieren is het mogelijk gezamenlijk in een zonnestroom installatie te investeren en via deze coöperatie groene stroom af te nemen. Zodra dit gebeurt binnen een aaneengesloten postcodegebied – de postcoderoos – komt de particulier in aanmerking voor de Regeling Verlaagd Tarief, een vermindering van de energiebelasting eerste schijf met ongeveer 9 cent inclusief  de btw. Voor de verrekening van opgewekte en geleverde stroom was een tweede, aparte netaansluiting verpicht. Volgens Holland Solar, de brancheorganisatie van Nederlandse experts in zonne-energie met circa 130 leden, komt deze verplichting te vervallen. Zo wordt een dure tweede netaansluiting voorkomen en kan volstaan worden met een bruto productiemeter. Dit betekent een aanzienlijke verlaging van de investerings- en exploitatiekosten van de Pv-installatie.

Kleinverbruik

Coöperaties die opgezet worden volgens de postcoderoos zijn bedoeld voor particulieren die willen investeren in lokale opwekking. Volgens Holland Solar kunnen binnenkort ook bedrijven een coöperatie opzetten, zij het dat de bedrijfsmatige investering beperkt wordt tot 20% van de totale installatie. Desalniettemin maakt de verruiming van de regeling de exploitatie van zo’n installatie voor lokale opwekking financieel een stuk interessanter. Zeker zodra het deel dat een ondernemer investeert in aanmerking komt voor de fiscale investeringsaftrek MIA of EIA. Wel zal het (blijven) gaan over relatief kleine installaties, want het verlaagd tarief is slechts van toepassing tot 10.000 kWh. MKB ondernemers die tevens eigenaar zijn van hun vastgoed kunnen nu nog eens gaan rekenen.

Bron: Holland Solar