Energie efficiëntie kan gas-afhankelijkheid halveren

Energie efficiëntie kan gas-afhankelijkheid halveren

Energie efficiëntie in de gebouwde omgeving kan de afhankelijkheid van de import van gas halveren, stelt Ecofys in een gisteren gepubliceerd onderzoek.

Consultancy en onderzoeksbureau Ecofys heeft deze week haar studie “Increasing the EU’s energy independance” gepubliceerd, met de opmerkelijke uitkomst dat de Europese Unie de import van (aard-)gas in de jaren tot 2030 kan halveren. Speerpunt is het verbeteren van de energie efficiëntie van bestaande gebouwen.

Netto stijging in verbruik

Volgens de studie is het energieverbruik in de gebouwde omgeving in Europa verantwoordelijk voor 39% van het totale verbruik. De gebouwde omgeving verbruikt het meest; meer nog dan de industrie, goed voor 26% van het verbruik. Woningen nemen twee derde voor rekening, utiliteitsgebouwen de rest. Elektriciteit en gas zijn de meest gebruikte vormen van energie en ruim driekwart wordt aangewend voor verwarmen, koelen en koken. Hoewel het beleid is gericht op energiebesparing, ondermeer door de Europese doelstelling voor energieneutrale gebouwen, de ‘near-zero-energy buildings’ in 2020, verwacht Ecofys toch een netto stijging van het verbruik. Dit zal het gevolg zijn van demografische verschijnselen en de trend naar toenemend comfort.

Besparingspotentieel onbenut

Volgens Ecofys wordt het besparingspotentieel in bestaande bouw met huidig Europees beleid onvoldoende benut. Terwijl juist hier een enorme kans ligt om de afhankelijkheid van de import van energie (en dus gas) te verminderen. Verbeteren van isolatie en de efficiency van gebouwgebonden installaties maakt het mogelijk om in combinatie met hernieuwbare energie het gasverbruik met 58% te verminderen. Dit is 23% van het totale gasverbruik in de EU.

Besparing eerste pijler

Steeds opnieuw blijkt dat energiebesparing in bestaande gebouwen en de huidige woningvoorraad niet alleen een enorm potentieel biedt, maar tegelijk met beschikbare en bewezen technologie ook haalbaar is. Het onderzoek van Ecofys spreekt van “cost effective improvements” ofwel besparingsmaatregelen met bedrijfseconomisch verantwoorde terugverdientijden. Het onderzoeksrapport geeft behalve een weergave van de feiten, geen concrete adviezen. Maar deze staan tussen de regels. Gewoon uitvoering geven aan de eerste pijler van het energieakkoord, de inzet op energiebesparing.

Bezoek Ecofys voor een download van het rapport.

(Image: ANP)