WKO-tool: in één oogopslag de mogelijkheden verkennen

WKO-tool: in één oogopslag de mogelijkheden verkennen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil het gebruik van bodemenergie als duurzame techniek voor het energiezuinig koelen en verwarmen van gebouwen stimuleren en heeft hiervoor de WKO-tool ontwikkeld. Een instrument waarmee een eerste indruk te krijgen is over de mogelijkheden van warmte-koudeopslag op een willekeurige locatie in Nederland.

Energie besparen

Bodemenergie wordt steeds vaker gebruikt als een duurzame techniek waarmee gebouwen, kassen, bedrijfshallen en industrieën energiezuinig gekoeld en verwarmd kunnen worden. Vastgoedeigenaren kunnen door gebruik te maken van bodemenergie besparingen op de energiekosten realiseren die op kunnen lopen van 30 tot wel 80 procent, zo zegt het IenM. Om het gebruik van bodemenergie te stimuleren heeft het ministerie een WKO-tool ontwikkeld.

Hoe werkt het?

De online tool is bedoeld om op quickscan-niveau een indruk te krijgen van de kansen voor de toepassing van open en gesloten bodemenergiesystemen, al dan niet met een warmtepomp, op een bepaalde locatie. Indien de tool interessante terugverdientijden berekend voor een bepaalde locatie, kan in de volgende fase een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd om de werkelijke mogelijkheden van bodemenergie voor die locatie in kaart te brengen.

In vier stappen

Gebruikers van de WKO-tool krijgen een kaart van Nederland te zien en kunnen op iedere locatie naar wens klikken (stap 1). De tool berekent vervolgens de mogelijkheden en gebruikers krijgen een quickscan te zien met de mogelijkheden, de financiële waarden en het milieuvoordeel (stap 2). Bij stap 3 krijgt men een financieel overzicht waarin de terugverdientijd van de bodemenergie ten opzichte van de referentiesituatie in een grafiek is te zien. Gebruikers hebben de mogelijkheid om een eigen scenario toe te voegen en kunnen bodemenergievarianten met elkaar vergelijken. Tot slot krijgen gebruikers bij stap 4 een advies over de locatie en welke vervolgstappen ondernomen kunnen worden.

Meer informatie

De WKO-tool is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt op dit moment beheerd door Rijkswaterstaat. Dit doen zij samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen en BodemenergieNL.

Geïnteresseerden kunnen de online WKO-tool gratis gebruiken door op de link hieronder te klikken.

Bron: wkotool.nl
Beeld: provincie.drenthe.nl