Huuraanpassing voor energieprestatievergoeding moet mogelijk worden

Huuraanpassing voor energieprestatievergoeding moet mogelijk worden

Het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst houdt een internet consultatie voor de aanpassing van de huurwet om voor corporaties de invoering van een energie prestatie vergoeding mogelijk te maken.

De energieprestatievergoeding is een huurprijsverhoging waarmee de verhuurder investeringen in de verbetering van de energieprestatie van woningen rendabel kan maken. De vergoeding zou gecompenseerd moeten worden door gegarandeerde, lagere energiekosten voor de huurder. Zo ontstaat voor de huurder een gemoderniseerde, comfortabele woning met een lagere energierekening, tegen gelijk blijvende woonlasten.

Energie prestatievergoeding

Voor een verbetering van een woning met energielabel D of C naar A of voor het volledig energieneutraal maken- nul op de meter – van woningen zal de eigenaar/verhuurder moeten investeren. Hiervoor bestaan stimuleringsregelingen zoals de STEP en FEH. Om de gepleegde investering terug te kunnen verdienen, is een verhoging van de huurprijs nodig. Zolang voor de verhuurder gegarandeerd is dat de energielasten net zo veel zullen dalen als dat de huur zal stijgen, is dat een prima voorstel. Daarvoor zal de Wet Uitvoering Huurprijzen Woonruimte aangepast moeten worden.

Internetconsultatie

In een publicatie op overheid.nl nodigt het Ministerie betrokkenen uit te reageren op voorgestelde wetswijzigingen, via een internetconsultatie. Klik op onderstaande link voor meer informatie.

Consultatie overheid.nl