OSCAR Servicekostenbenchmark: energiekosten blijven dalen

OSCAR Servicekostenbenchmark: energiekosten blijven dalen

Volgens de door JLL gepubliceerde OSCAR-benchmark 2014 zijn de servicekosten per m2 v.v.o. opnieuw gedaald, onder ander door lagere energietarieven, die volgens JLL zullen blijven dalen. De OSCAR-benchmark staat voor Office Service Charge Analysis Report, over de servicekosten in Nederlandse kantoorgebouwen. Het jaarlijkse rapport verscheen vorige week voor het vijfde jaar op rij en wordt samengesteld aan de hand van de servicekosten afrekening van 331 gebouwen met een gezamenlijk oppervlak van 1,75 miljoen m2 v.v.o. Het gaat om de kosten voor energie en water, onderhoud gebouwgebonden installaties, transportsystemen, communicatie, receptie, schoonmaakonderhoud, beveiliging en afvalverwijdering.

Servicekosten dalen vijf jaren op rij

Sinds het eerste benchmark uit 2009 zijn de servicekosten met 10 procent gedaald van € 35,27 naar € 31,52 over 2013. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de kosten met 4% gedaald. Volgens JLL komt de daling vooral door lagere energiekosten en daling van de kosten voor liftonderhoud en afvalverwijdering. Men verwacht dat de daling de komende jaren zal doorzetten “als gevolg van de nog steeds dalende energietarieven”.

Lagere energietarieven

Het totale energieverbruik van gebouwen stabiliseert, maar voor elektriciteit is nog een lichte stijging te zien, o.a. voor ICT en toenemend aantal warmtepompen (Energietrends 2014). Tegelijk zijn de tarieven voor met name elektriciteit gedaald. Deels omdat de netbeheerders hun tarieven voor transport hebben aangepast, maar ook door het overschot op de elektriciteitsmarkt. Maar of tarieven blijven dalen is nog maar de vraag. Volgend jaar zullen de energiebelastingen opnieuw stijgen. Daarnaast zal het tarief voor aardgas kunnen stijgen, afhankelijk van de beschikbaarheid. Belangrijkste reden voor het lagere energieverbruik was de economische crisis; mogelijk dat bij herstel van economische groei het verbruik weer toeneemt. Andere reden voor lager verbruik, zo zegt ook JLL, is de toename van activiteiten op het gebied van energie-efficiency, energiebesparing en de investering in energiezuinige installaties, naast lokale opwekking (WKO, maar ook zonnepanelen). Eerder schreven wij al op deze website dat de servicekosten dalen, door afnemend onderhoud, maar dat het aandeel daarin voor energie stijgt.

Opbouw van de servicekosten

De OSCAR-benchmark geeft een bandbreedte voor de opbouw van de servicekosten. Het aandeel energie is groot: iets meer dan 15,- van de 31,52 euro gaat direct naar de energierekening (dus exclusief onderhoud installaties). De bandbreedte voor de energiekosten varieert van 9,- euro aan de onderkant tot 21,- euro aan de bovenkant.

Bekijk het bericht van JLL en de korte video.