Energiemonitoring bij 14 Friese gemeenten laat groot besparingspotentieel zien

Energiemonitoring bij 14 Friese gemeenten laat groot besparingspotentieel zien

In opdracht van Milieuadviesdienst Noord Friesland (thans FUMO) heeft Grontmij in 32 gemeentelijke gebouwen bij 14 Friese gemeenten het gas- en elektraverbruik in kaart gebracht. In het Energieakkoord staat dat gemeenten per 2020 20% CO2 dienen te besparen. De energiemonitoring van Grontmij wijst uit dat de gemeenten dit kunnen halen als ze het besparingspotentieel bij de gebouwen optimaal benutten.

De 14 Friese gemeentes hebben de uitdaging om 20% CO2 te besparen per 2020 proactief opgepakt door Grontmij gedurende 1 jaar hun energieverbruik uitgebreid te laten inventariseren en monitoren. Uit het onderzoek van Grontmij blijkt dat er een aanzienlijk besparingspotentieel is. Gemeenten kunnen dit realiseren door de installaties beter af te stemmen op het gebruik. Zo kunnen ze eenvoudig en zonder grote investeringen een aanzienlijke besparing op CO2-uitstoot en op energiekosten bereiken.

Energy Profiler

De meet- en regeltechnici van Grontmij gebruiken de Energy Profiler om energiestromen van gebouwen en installaties in kaart te brengen door deze te meten en te registreren. Hierna zorgen zij voor een betere beheersing van de energiekosten door de installaties optimaal in te regelen. De kosten voor dit energiemanagement worden veelal gedekt door de reductie op de energiekosten.

Energiebeheer Gebouwen

Energievastgoed organiseert komend jaar opnieuw de cursusreeks ‘Energiebeheer Gebouwen‘. Deze praktische introductie op energiemanagement is gericht op vastgoedbeheerders en beleidsmakers voor het in fasen verduurzamen van bestaand vastgoed. Over de energieprestatie van gebouwen, energiemonitoring, inkoop en ESCo’s (energie prestatiecontracten). Bekijk hier het programma.