Update Dossier salderen zonnepanelen

Update Dossier salderen zonnepanelen

Het salderen ofwel verrekenen van zelf opgewekte stroom met de afgenomen stroom van het net maakt de investering in Pv-installaties renderend. Hoe zit het precies? Lees alles over salderen in het dossier salderen zonnepanelen. Het dossier geeft een overzicht voor particulieren, kleinzakelijke én grootzakelijke elektriciteitsverbruikers, inclusief verwijzingen naar wet- en regelgeving.

De huidige salderingsregels liggen vast tot 2020, maar de overheid heeft bij monde van minister Kamp al laten weten medio 2017 de regeling te willen herzien.

Voor kleinzakelijke verbruikers en particulieren zorgt de mogelijkheid van salderen voor korte terugverdientijden. De investering in een installatie voor zonnestroom kan dan ruim binnen de 10 jaren terugverdiend worden.

Grootzakelijke verbruikers kunnen niet salderen en hebben daardoor te maken met veel langere terugverdientijden. Daar tegenover staan fiscale voordelen en de exploitatievergoeding SDE+, waardoor toch een financieel aantrekkelijk plaatje kan ontstaan.

Dossier Salderen Zonnepanelen

In het dossier salderen zonnepanelen zijn alle feiten op een rij gezet, inclusief verwijzingen naar wet- en regelgeving. Energievastgoed heeft het dossier zo compleet mogelijk willen maken. Mocht u desondanks een aanvulling weten, stuur deze dan naar redactie@energiemedia.nl en wij verwerken de update.