SDE+ tarieven en wijzigingen in 2015

SDE+ tarieven en wijzigingen in 2015

Minister Kamp van Economische Zaken schreef op 11 november een brief aan de Tweede Kamer over de plannen voor duurzame energie SDE+ in 2015. Het systeem blijft in basis hetzelfde en weer valt er in 2015 3,5 miljard euro te verdelen.

Nieuw is dat er in 2015 ook een tender voor wind op zee wordt opengesteld voor 700 MW. De eerste van de totaal 9 fasen gaat open op 31 maart.

Wijzigingen

Minister Kamp benadrukt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat “we alle zeilen moeten bijzetten om de doelstelling te halen.” Kamp refereert naar de ambitieuze doelen voor hernieuwbare energieproductie van 14% in 2020 en 16% in 2023, die door de regering in het Energieakkoord van september 2013 zijn bekrachtigd. Om zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren voert Kamp enkele wijzigingen door voor 2015. Zo kunnen kolencentrales weer steun krijgen voor bijstook van biomassa en krijgen centrales die ook warmte leveren een aangepaste vergoeding als de efficiëntie van elektriciteitsproductie daardoor afneemt. Nieuw is ook de stimulering van duurzame stoomproductie uit houtpellets in de industrie, zo vat warmtenetwerk.nl de wijzigingen op hun website samen.

Nieuwe tender: Wind op zee

Er komt een nieuwe tender voor wind op zee waar het Rijk de regie in handen neemt door het Nationaal Waterplan de gebieden aan te laten wijzen waar de bouw van windparken is toegestaan. Kamp gaat ervan uit dat een kavel bestaat uit 350 MW en geeft hiermee aan twee kavels per jaar te tenderen. De eerste tender voor wind op zee zal in december 2015 worden opengesteld, aldus Kamp.

Meer informatie

Het gehele bericht van Warmtenetwerk kunt u hier lezen. Voor meer informatie over SDE+ en alle wijzigingen kunnen geïnteresseerden de “Kamerbrief over SDE+ 2015” downloaden via rijksoverheid.nl.

Bronnen: warmtenetwerk.nl, rijksoverheid.nl