Ranglijst Consumentenbond tendentieus

Ranglijst Consumentenbond tendentieus

OPINIE – De deze week gepubliceerde ranglijst van meest duurzame stroomleveranciers rammelt en is tendentieus. De Consumentenbond c.s. schieten daarmee hun doel voorbij. Daarom maakt Energiebusiness een eigen top-tien. (Update 15-12-2014)

De deze week gepubliceerde ranglijst van meest duurzame stroomleveranciers, gemaakt door de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu lijkt belangwekkend, maar blijkt bij nadere bestudering te rammelen. De Consumentenbond c.s. schieten hun doel hiermee voorbij en dat is jammer. Het rapport van dertig pagina’s is geen onderzoeksresultaat, maar een interpretatie van de uitkomsten van een marktanalyse uitgevoerd door CE Delft. De inmiddels in verschillende media gewraakte ranglijst (Trouw) is een vervolg op het rapport van een jaar geleden.

Stimulans energie transitie

Doelstelling van de afzenders van het “Onderzoek Duurzaamheid Elektriciteitsbedrijven 2014” was, zo valt te lezen: om “stroomleveranciers te stimuleren om duurzame keuzes te maken en een groter bijdrage te leveren aan de transitie naar een schone en veilige energievoorziening.” Een nobel streven want, zo laat het onderzoek in ieder geval zien, lang niet iedere elektriciteitsproducent stort zich met overtuiging in de ontwikkeling van duurzame energieproductie, integendeel. Gelet op investeringsomvang in hernieuwbare energie en de desinvestering in fossiel, stelt het onderzoek dat de grote producenten te weinig doen. Minder nog zelfs, dan de vorige editie van het rapport.

Juichlijst

Maar de vaststelling dat niet alle energieproducenten even hard werken aan duurzaamheid, hadden we zelf ook wel kunnen bedenken. Zoveel bleek vorige week al uit – ook weer – onderzoek van CE Delft waarbij de stroometiketten van specifieke elektriciteitsproducten op een rij zijn gezet. Een zinnig vergelijk, want dat is behulpzaam bij de keuze van consumenten en bedrijven om stroom in de gewenste groentint te kunnen inkopen. Het grootste probleem van de nu verschenen ranglijst is dat de onderzoekspartijen niet de producten vergelijken, maar de bedrijven. Energieproducenten maken energie, bezitten energiecentrales, investeren in (duurzame) energie opwekking en leveren dit aan ‘de markt’. Vervolgens bestaan handelaren die energie inkopen en doorverkopen, noem het maar stroomwinkels. Een klein deel daarvan zorgt zelf ook voor duurzame productie, met wind en zon van Nederlandse bodem. Maar het gros van de stroomwinkels, doet niets anders dan beschikbaar groen opkopen en doorleveren. In de ranglijst zijn alle producenten en stroomwinkels op één hoop gegooid. Zo is een juichlijst ontstaan met in de top 10 maar liefst vijf bedrijven die geen kilowatt produceren, laat staan groen. Onderaan de lijst bungelen RWE/Essent en Delta, die samen meer dan 20 keer zoveel hernieuwbare elektriciteit produceren als Windunie.

Top 10 producenten hiernieuwbaar

Indien we kijken naar producenten van (duurzame) energie en de stroomwinkels apart houden, ontstaat een ander beeld. Het zijn de energieproducenten die de stap naar duurzame opwekking kunnen maken en voor de energietransitie maakt het niet uit waar ze dat doen – in Nederland, Europa of Wereldwijd. Stroomwinkels zorgen voor marktbereik en afzet, maar dragen in deze zin niet bij aan de transitie. Op basis van dezelfde bron waarop de Consumentenbond haar ranglijst heeft gemaakt, hebben we bij Energiebusiness.nl een eigen ranking gekozen. De meest eenvoudige en transparante: hoeveel duurzame elektriciteit hebben de producenten gemaakt met eigen bronnen. We noemen alleen producenten die in Nederland actief zijn.

Producent: TWh hiernieuwbaar
1. Vattenfall/Nuon Energy 47
2. E-on 44
3. GDF Suez Elektrabel 35
4. RWE/Essent 16
5. Eneco 2
6. Delta 1
7. Windunie 0.7
8. HVC Energie 0.5
9. Readthuys Energie 0.2
10. Greenchoice 0.05

Voor deze herschikking is gekeken naar de elektriciteitsproductie van hernieuwbare bronnen afgezet tegen de totale productie van elektriciteit per producent, gebaseerd op de gegevens van CE Delft, waarbij zij aangetekend dat niet  alle producenten hebben meegewerkt aan het beschikbaar stellen van data. Ook deze ranking is dus een interpretatie.

Bronnen:

Onderzoek Duurzaamheid Elektriciteitsleveranciers
Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, 8 dec. 2014.

Elektriciteitsleveranciers in kaar – Update 2014
CE Delft, oktober 2014

Groenestroomklanten per product voor de consumentenmarkt
CE Delft, november 2014

Update 15-12-2014
Vanwege reacties op Twitter bekijken we ook nog de hoeveelheid groen geproduceerde elektriciteit ten opzichte van de totale productie per producent. Uit deze ranking blijkt overigens nog sterker het appels-peren effect. In de tweede kolom het totaal van de opgewekte elektriciteit per producent. Opnieuw laten we de in- en verkoop van hernieuwbare energie buiten beschouwing, omdat voor dit deel ook de producenten als stroomwinkel zijn aan te merken.

Producent: % Hernieuwbaar TWh opgewekt
1. Windunie 100 0,7
2. Readthuys Energie 100 0,2
3. Greenchoice 100 0,05
4. HVC Energie 65 0,5
5. Eneco 56 2
6. Vattenfall/Nuon Energy 29 47
7. GDF Suez Elektrabel 22 35
8. E-on 18 44
9. Delta 15 1
10. RWE/Essent 8 16

 

Mit Blick aufs offene Meer / View to the open sea

Siemens 6MW windturbine in aanbouw
www.siemens.com/press