Vijf trends voor 2015 voor bouw en omgeving

Vijf trends voor 2015 voor bouw en omgeving

De bouw krabbelt langzaam op uit een dal van veel ontslagen en weinig opdrachten. Waar zit de toekomst in?
Intermediair Magazine maakt een rondje langs bouwbedrijven en bouwkundigen en komt met vijf trends.

1. Nul-op-de-meter binnen tien dagen

Energiebesparing is hot. Met het project ‘Stroomversnelling’ worden bestaande woningen energieneutraal gemaakt. Eén van de bouwers is BAM: “Bewoners kunnen tijdens de  renovatie gewoon in het huis blijven. Binnen twee werkweken is het klaar, de buitenkant zelfs al in één dag.” De woningen gebruiken geen gas. In de winter gebruiken ze wel energie, maar in de zomer geven ze stroom af aan het energiebedrijf. Om warmte – of koude – te bufferen, bestaan nieuwe mogelijkheden als ‘Phase Changing Materials’.

2. Hete steden

Steeds meer mensen wonen in de stad en daar wordt het tijdens hittegolven nóg warmer. Het zomers als die van 2003 en 2006 zullen vaker voorkomen. Klimaatbestendig bouwen is het adagium: gebouwen en steden aanpassen tegen hittestress en watertekort. Wat werkt: bomen met grote kruinen in de straat. Met de wind die erdoor waait kunnen die twee a drie graden verschil in luchttemperatuur geven tijdens hittegolven.

3. Pre-fab woningen

Het bouwproces wordt steeds industriëler. Modulair bouwen levert een extreem kort bouwtijd op. Minder afval en transport en gelijk energiezuinige huizen. Zo komt de iQwoning van Ballast Nedam voor 85% uit de fabriek. Goedkoop bouwen met een hoge kwaliteit door gestandaardiseerde productie. VolkerWessels bouwt zo huizen in één dag!

4. Infrastructuur

Om groeiende steden bereikbaar te houden zijn mobiliteitsoplossingen nodig.  Strukton ziet brood in toepassingen als ‘ligth rail’ en doet mee aan het EU programma ‘Shift2Rail’. Goedkoper dan de auto, vaker rijdend en met minder impact op het landschap, slimmer gebouwde haltes, lichte treinen en minder bovenleidingen.

5. Circulair bouwen

Circulair bouwen, het zo volledig mogelijk hergebruiken van materialen, gaat een grote vlucht nemen. Daarvoor moet de hele bouwketen op de schop, zegt Dura Vermeer. Wat voor functies krijgt een gebouw over 25 jaar? Gebouwen krijgen meer waarde voor beleggers als ze lang meegaan. Asfalt wordt nu al van wegen afgefreesd en gerecycled tot nieuw asfalt, en met betongranulaat maak je nieuw beton. Dit moet ook kunnen met hout en aluminium, met hele draagcontstructies van gebouwen zelfs.

Lees het complete artikel op Intermediair met: ‘zichzelf herstellende materialen’ en ‘boodschappen doen op de 25e etage’.

(Bron: Intermediair, Irina Mak)